Sla navigatie over

“Iedere Brusselaar meertalig op 18”

Vandaag stelt Brussels minister voor de Promotie van Meertaligheid Sven Gatz zijn beleidsnota in het Brussels Parlement voor. De nota bevat zijn visie op meertaligheid in het superdiverse Brussels Gewest en zijn beleidsdoelstellingen. “We willen dat elke Brusselaar op z’n achttiende minstens drietalig Nederlands, Frans en Engels is”, stelt minister Gatz.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 1,2 miljoen inwoners die meer dan 100 verschillende talen spreken. Brussel is daarmee, na Dubai, de meest kosmopolitische regio van de wereld.

“Om die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken op de arbeidsmarkt, heeft de Brusselse regering van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt”, aldus minister Gatz.

Belang van meertaligheid in cijfers
Uit onderzoek blijkt dat het draagvlak voor twee- en meertaligheid in Brussel groeit. Een meerderheid van de Brusselaars steunt één of andere vorm van meertalig onderwijs, vindt talenkennis essentieel voor het vinden van een job. Zeventig procent van de Brusselaars vindt dat meertaligheid een essentieel onderdeel is van de Brusselse identiteit. Volgens de laatste Taalbarometer (2018) is 90% van de Brusselaars voorstander van tweetalig lager onderwijs.

Meertaligheid is ook een springplank naar een job. Dat tonen de cijfers van Actiris aan: 53% van de vacatures in Brussel vereisen expliciet de kennis van twee of drie talen, 80% daarvan vereist kennis van het Nederlands en het Frans, 40% vereist kennis van het Engels. Bovendien zijn slechts 2% van de werkzoekenden in de hoofdstad drietalig Frans, Engels en Nederlands. Europees onderzoek toont dan weer aan dat 11% van de bedrijven al eens een contract verloren zijn door een gebrek aan talenkennis binnen hun personeel.

“De voordelen van meertaligheid zijn legio. Naast een job op de arbeidsmarkt, bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen. Meertaligheid maakt deel uit van de Brusselse identiteit en zal dat in de toekomst nog meer doen,” aldus minister Gatz.

Ambitie Brusselse Regering
Vandaag telt Brussel al veel organisaties en initiatieven die specifiek met en rond taaldiversiteit werken. Minister Gatz wil die eerst in kaart brengen om een duidelijk overzicht te krijgen van alle potentiële partners, ambassadeurs en bestaande initiatieven die mee richting kunnen geven aan een succesvol toekomstig beleid.

Om het nieuwe beleidsterrein vorm te geven en een plan van aanpak te ontwikkelen voor alle relevante sectoren, zal een Raad voor Meertaligheid worden opgericht, een overkoepelend orgaan waarin partners en deskundigen zijn vertegenwoordigd.

Ook alle scholen en onderwijsinstellingen worden betrokken. Zij spelen een cruciale rol om elke Brusselaar op zijn achttiende minstens drietalig Nederlands, Frans en Engels te laten spreken. Er zal daarbij ook aandacht zijn voor thuistalen. Een goede kennis van de taal die kinderen van jongs af thuis spelenderwijs van hun ouders, broers en zussen leren, is immers een sleutel voor het leren van andere talen. De inspanningen en investeringen in de tweetalige lerarenopleiding worden verder gezet en de uitwisseling tussen Nederlandstalige en Franstalige leerkrachten wordt verder gestimuleerd.

Daarnaast wil de Brusselse regering het aanbod aan taalopleidingen voor werkzoekenden uitbouwen en versterken via de oprichting van een ‘Talenpunt’.

Bestaande initiatieven zoals de Europese Dag van de Meertaligheid en de Dag van de Europese talen zijn belangrijke momenten om het meertalig imago van de hoofdstad mee in de verf te zetten. Daarom wil minister Gatz ook samen met de Europese Commissie, de Raad van Europa en het Brussels Parlement een Dag van de Meertaligheid organiseren die specifiek inzoomt op de Brusselse context.

Minister Sven Gatz besluit: “Ik hoop met mijn nota meertaligheid het debat op gang te brengen om op die manier de promotie van de meertaligheid vorm te geven. De regering van het Brussels Gewest wil hierin de komende vijf jaar alvast extra stappen zetten én er de motor van zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder