Sla navigatie over

Impact grenscontroles op Vlaamse economie onderzoeken

De druk om opnieuw grenscontroles in te voeren in de Schengenzone wordt groter met de dag. Aan de Franse grens zijn ze al een feit. Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems vreest dat de herinvoering van die controles ernstige schade zal toebrengen aan de Vlaamse economie. “De grenscontroles zullen zorgen voor grote vertragingen. Volgens de voorzitter van de Europese commissie zou het voor de hele eurozone 3 miljard euro kosten,” zegt Daems.

Vlaanderen leeft van export

De Vlaamse economie leeft voor 80°% van export, en dan vooral naar onze rechtstreekse buurlanden en via wegtransport. “Grenscontroles zouden de kosten dus de hoogte injagen en de concurrentiekracht van onze bedrijven aantasten,” zegt Daems. Hij vroeg daarom aan de Minister-president om een berekening te maken van deze kost voor Vlaanderen. “Die economische schade moet een belangrijk element zijn in de afweging om al dan niet opnieuw grenscontroles in te voeren.”

De Minister-president erkende dat grenscontroles een serieuze economische impact kunnen hebben voor Vlaanderen. Cijfers kon hij nog niet geven, maar beloofde na te gaan of dit verder onderzocht kon worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder