Sla navigatie over

In 2013 kregen amper 8.000 van 102.000 wachtenden een sociale woning

Deze cijfers bewijzen volgen Van Volcem dat het beleid zoals het tot nu werd gevoerd, heeft gefaald.  “De huurcontracten zijn levenslang en de huur is volgens inkomen, wat niet stimuleert om een job te zoeken. Nieuwbouw duurt veel te lang en de ruimte geraakt op. Louter blijven bijbouwen is geen oplossing,”  aldus Van Volcem, die in de vorige regeerperiode regelmatig het probleem aankaartte bij toenmalig minister Freya Van den Bossche. “Zij liet na om in te grijpen. Integendeel, ze heeft maatregelen genomen die het probleem groter hebben gemaakt, zoals het optrekken van de inkomensgrenzen.”

Tijdelijke huurcontracten zijn nodig

Van Volcem pleit al langer voor een hervorming van het sociaal huursysteem, met o.a. tijdelijke huurcontracten voor nieuwe sociale huurders. “We moeten na een tijdje evalueren of mensen die nu een sociale woning huren nog behoeftig zijn. 10 procent van de sociale huurders verdient vandaag ver boven de inkomensgrens. Door te werken met tijdelijke huurcontracten kunnen we de wachtlijsten inkorten en meer mensen helpen die het op dit moment écht nodig hebben. Dat is sociaal beleid,” aldus Van Volcem. In Wallonië hebben ze tijdelijke contracten al ingevoerd en ook in Nederland plant men dit te doen. Op aangeven van Van Volcem onderzoekt de Vlaamse Regering momenteel de mogelijkheden. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder