Sla navigatie over

In Nederlandstalig onderwijs Brussel krijgen leerkrachten ondersteuning tot in de klas

Met de gedeeltelijke heropening van de scholen in het verschiet, staan onze leerkrachten door de coronacrisis voor een grote uitdaging. In het Brussels Gewest biedt het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ook nu ondersteuning op maat. Om achterstanden bij leerlingen weg te werken, staat het OCB de leerkrachten van het Nederlandstalig basisonderwijs en secundair onderwijs bij, tot in de klas.

Tijdens deze complexe onderwijsperiode ondersteunt het OCB de scholen noodgedwongen vanop afstand. Sommige onderwijsthema’s vragen in een grootstedelijke en meertalige context om bijzondere aandacht: omgaan met anderstaligheid, afstandsleren bij kansarme en kwetsbare leerlingen, contact houden met een diverse ouderpopulatie.

Dit betekent dat scholen meer dan ooit moeten inzetten op taalonderwijs Nederlands, differentiatie, schakeljaren, ouderbetrokkenheid,… Het OCB biedt de school op deze vlakken tips, adviezen en ondersteuning. Het OCB ontwikkelt ook nieuwe instrumenten, materialen en tools, zoals tips over aanlooplessen bij meertalige leerlingengroepen of leerlingen motiveren bij afstandsleren.

In de klas

Om achterstanden te overbruggen en de nood aan voldoende onderwijskundig personeel op te vangen, kan het OCB na 18 mei ook ingezet worden op onderwijskundige taken, zoals les geven, versterken van differentiatiemaatregelen, wegwerken van achterstanden,…  De onderwijsondersteuner kan bijvoorbeeld een klasgroep overnemen. De klas wordt dan opgesplitst in twee groepen die simultaan les krijgen via live-streaming, waarbij de onderwijsondersteuner één van de klasgroepen helpt. Of de onderwijsondersteuner wordt ingeschakeld als tweede leerkracht in de klas, al dan niet in een vorm van coteaching om meer differentiatie mogelijk te maken. En de onderwijsondersteuner kan ook remediërende of preteaching taken opnemen voor leerlingen die belangrijke achterstanden hebben opgelopen. Het OCB zal deze taken uitvoeren binnen de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen op het vlak van veiligheid en de contactbubbel.

Sven Gatz, bevoegd collegelid voor Nederlandstalig onderwijs en scholenbouw: “We zullen deze aangepaste werking met 80 voltijdse OCB-personeelsleden in 118 basisscholen en 36 secundaire scholen van het Nederlandstalig onderwijs nog tot eind 2020 verderzetten. Het OCB wil naast de gewone schoolondersteuning ruimte blijven creëren om achterstanden bij leerlingen weg te werken. Leerlingen en leerkrachten, die zich de voorbije maanden heel hard inzetten, verdienen deze extra ondersteuning!”

Deze aanpak is tijdelijk en verloopt in nauw overleg met de directie, het zorgteam en de leerkrachten. Onderwijsondersteuners begeleiden meerdere scholen en kunnen niet in al hun scholen fysiek aanwezig zijn. Daarom worden de scholen geselecteerd op basis van hun reële noden, zoals het aantal niet bereikte en kwetsbare leerlingen of de mogelijkheden van het schoolteam. De andere scholen krijgen verder begeleiding vanop afstand.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder