Sla navigatie over

“Inburgeraars willen graag werken en vinden ook snel werk”

In 2018 hebben 14.442 inburgeraars zich ingeschreven voor een inburgeringscontract. Een groot aantal daarvan deed dat met uitzicht op werk, zo stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die de cijfers opvroeg bij de minister. “8 op tien inburgeraars is al aan het werk of volgt het inburgeringscontract om aan het werk te kunnen gaan,” zegt Van Volcem. Het actieplan van de VDAB om hen aan het werk te krijgen, blijkt ook zeer succesvol.

Uit een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan minister Homans blijkt dat 22% van de inburgeraars reeds aan het werken is. Van de meer dan 14.000 inburgeraars in Vlaanderen zou 61% ook een professioneel perspectief kennen. “Met een professioneel perspectief wordt bedoeld dat de inburgeraars hun cursus volgen met het oog op een toekomstige tewerkstelling. De inburgeraar wil dus aan de slag en volgt de cursus om te leren hoe in Vlaanderen dat zoal in zijn werk gaat,” zegt Van Volcem.

Van Volcem benadrukt dat het positief is dat er reeds 22% van deze groep aan de slag is en de grote meerderheid ook die doelstelling vooropstelt. Samen is 83% van de inburgeraars dus al aan het werken of inspanningen aan het doen om aan het werk te gaan. “Dat is een goede zaak,” zegt Van Volcem. “Binnen integratie en inburgering heb ik altijd het aspect van het toeleiden naar werk voorop gesteld. Wie werk heeft, leert nieuwe vaardigheden en beheerst beter de taal. Bovendien voel je je nuttig, raak je minder in sociaal isolement en kan je vrienden maken. Een job is dus de beste garantie om te integreren en om vooruit te gaan.”

Naast het professionele perspectief van de inburgeraars is er ook het educatief perspectief en het sociaal perspectief. “Het gaat om mensen die inburgeren met het oog op een verdere studie of het verkrijgen van een vrije tijdsactiviteit”, verduidelijkt Van Volcem. Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste inburgeraars met professioneel perspectief tussen de 20 en 40 jaar zijn. Een minderheid is ouder dan 60 of jonger dan 19.

Actieplan VDAB werkt

Als we kijken hoe snel de inburgeraars ook effectief werk vinden, dan zijn de cijfers best positief. Het ‘Actieplan Integratie door Werk’, dat door de VDAB werd opgemaakt om mensen met een migratieachtergrond beter aan een job te helpen, werpt duidelijk haar vruchten af. Na zes maanden is gemiddeld 1 op 4 van de inburgeraars aan het werk. Na een jaar is dat 1 op 3 en na 2 jaar de helft.

“Dit zijn best goede cijfers”, stelt Van Volcem. “We mogen immers niet vergeten dat het om een opmerkelijk kwetsbare groep is. Velen komen uit conflictgebieden zoals, Irak, Afghanistan en Syrië. Met deze cijfers is Vlaanderen zelfs koploper in Europa. Het actieplan is dan ook toegevoegd aan de lijst van ‘good practices’ van de Europese Commissie”, zegt Van Volcem.

Van Volcem ziet in deze cijfers een bevestiging dat nieuwkomers een meerwaarde kunnen betekenen voor onze samenleving. “Als voorzitter van de commissie Integratie en Inburgering heb ik altijd het Open Vld standpunt binnen de coalitie verdedigd. Voor mij was het hebben van werk de prioriteit voor onze nieuwkomers. Inburgering en werken gaan hand in hand.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder