Sla navigatie over

Ine Somers steunt De Block in zoektocht naar evenwichtige oplossing artsenquota

Van bij het begin van de legislatuur tracht minister De Block om een eind te maken aan het probleem van de artsenquota. “In Vlaanderen bestaat er al geruime tijd een ingangsexamen om de instroom te beperken, in Wallonië niet. Dat leed de afgelopen jaren onvermijdelijk tot een overaanbod aan artsen in het zuiden van het land”, zegt Ine Somers.

Dit probleem is niet nieuw. De voorganger van De Block vond geen oplossing, en ook haar partijgenoten in de Waalse gemeenschap lieten dit dossier jarenlang etteren door te weigeren om de instroom van studenten te beperken.

Somers: “Het siert De Block dat ze dit probleem voor eens en voor altijd uit de baan wil ruimen. Het valt me op dat critici zich blind staren op de procentuele quota voor Vlaanderen en Wallonië. Maar ze vergeten te vermelden dat deze aanpassing van de quota gebeurt op basis van een wetenschappelijk rekenmodel dat de aantallen afstemt op reële noden. Tegelijkertijd werkt De Block met haar voorstel het overtal Franstalige artsen de komende zeven jaar weg én dwingt ze de Franse gemeenschap om de nieuwe instroom onder controle te houden. En dat alles zonder de studenten te treffen die al aan hun opleiding bezig zijn.”

De Block verdedigde in de Kamer haar aanpak op basis van het wetenschappelijke rekenmodel en stelde dat iedereen water in de wijn moet doen om tot een evenwichtige oplossing te komen. Somers is er van overtuigd dat de minister er in zal slagen om de jarenoude impasse eindelijk te doorbreken, met respect voor alle studenten en artsen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder