Sla navigatie over

Ine Somers: “Tegen eind maart actieplan hervorming ziekenhuisfinanciering”

De ziekenhuisfinanciering loopt al geruime tijd mank. Ziekenhuizen worden ondergefinancierd en kampen met tekorten, het systeem lokt een concurrentiestrijd uit tussen verschillende ziekenhuisgroepen waardoor er absurde doorverwijzingen plaatsvinden, er is het overaanbod aan bedden en sommige gespecialiseerde artsen, kwaliteit wordt niet beloond enzovoort.

 

“Het Kenniscentrum Gezondheidszorg lijstte deze problemen al eerder op. Deze week bond de voorzitter van het Nikolaasziekenhuis uit Sint-Niklaas de kat de bel aan: de situatie is stilaan onhoudbaar”, zei volksgezondheidsspecialiste Ine Somers in de Kamer. “Het financieringssysteem komt noch de ziekenhuizen, noch de patiënt, noch de kwaliteit van de zorg, noch de betaalbaarheid ten goede.”

 

Het liberale Kamerlid vroeg minister van Volksgezondheid De Block naar haar plan van aanpak en de timing van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Ze informeerde eveneens naar quick wins die het probleem op korte termijn kunnen verlichten.

 

Minister De Block antwoordde dat haar overlegronde met alle stakeholders startte op 8 december 2014. De ziekenhuiskoepels zijn intussen geconsulteerd, deze maand staan de ziekenfondsen op het programma, daarna volgen nog de artsensyndicaten en regio’s. Simultaan wordt er gewerkt aan een methodologie om dit dossier te behandelen. Tegen eind maart wil De Block haar actieplan voorstellen in de Kamercommissie Volksgezondheid. Echte quick wins zijn er niet, omdat het probleem structureel en complex is. Het regeerakkoord biedt wel het juiste kader. “De nieuwe financiering moet de ziekenhuizen de juiste prikkels geven om samen te werken en zich te specialiseren en in logische netwerken te functioneren”, aldus de minister.

 

Ine Somers verwelkomde in haar repliek de aanpak van de minister. “Het is goed dat u de koe bij de horens vat en dit probleem snel en doordacht aanpakt. Ik hoop dat alle actoren hier hun schouders kunnen onderzetten, in het belang van de betaalbaarheid van onze zorg en in het bijzonder van de patiënten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder