Sla navigatie over

Ine Somers: “Therapieontrouw is gevaar voor gezondheid en kost miljoenen euro’s”

Therapietrouw is het volgen van de medische voorschriften, het geneesmiddelengebruik, de aanpassing van de levensstijl… door de patiënt op aangeven van zorgverstrekkers. Uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap blijkt dat bij chronische behandelingen de therapietrouw amper op 50% ligt. Men schat dat 50 tot 70% van de patiënten die chronisch geneesmiddelen moeten gebruiken, binnen een jaar zonder aanleiding de behandeling stopt.

Ine Somers: “Er zijn velerlei redenen waarom patiënten hun therapie niet opvolgen. Denk aan negatieve bijwerkingen, onwetendheid, vergeetachtigheid of scepsis over de behandeling bij de patiënt, onduidelijke communicatie en richtlijnen, weinig samenwerking tussen zorgverstrekkers… Daar moeten we verandering in brengen, in het belang van de patiënten zelf en van de duurzaamheid van onze gezondheidszorg.”

Gevolgen voor patiënt en staatskas

Dat het niet volgen van de therapie een gevaar betekent voor de gezondheid van de patiënt hoeft geen betoog, meent Somers. “De toestand van de patiënt zal niet verbeteren, uit vele studies blijkt zelfs dat de situatie bij chronische patiënten alleen maar verergert. De arts kan ook verkeerde conclusies trekken over de effectiviteit van de behandeling. Tegenover antibiotica kan resistentie ontwikkeld worden als de kuur niet wordt volgehouden. In Europa zouden jaarlijks 194.500 mensen sterven ten gevolge van een gebrekkige therapietrouw of een verkeerde dosering van medicatie.”

Therapieontrouw heeft uiteraard ook een kostenplaatje voor de sociale zekerheid. “In de EU zou die kost oplopen tot 1,25 miljard euro. IMS Health berekende in 2015 dat er 82 miljoen euro kan bespaard worden in België als de therapietrouw van cholesterolverlagende middelen tot 90% wordt opgedreven.”

Resolutie

De problematiek is uiteraard niet nieuw. In 2014 boog een taskforce zich nog over therapietrouw. Minister van Volksgezondheid De Block trof al tal van maatregelen in overleg met de zorgverstrekkers en apothekers. In opvolging daarvan vroeg Somers met haar collega’s Vercammen (N-VA), Van Hoof (CD&V) en Thiéry (MR) in een resolutie om een actieplan op te stellen om de inspanningen te coördineren. De Kamer neemt die resolutie vanavond aan.

“Bij het opstellen van een therapie wordt van bij het begin best uitgegaan van de persoonlijke doelstellingen en eigenheden van de patiënt. Zo vergroot de kans dat de patiënt de therapie ook volgt. Belangrijk is ook dat de patiënt grondig geïnformeerd wordt en dat wordt nagegaan of de patiënt deze informatie ook goed heeft begrepen. Ook de patiëntenorganisaties en vooral ook mantelzorgers moeten hierbij worden betrokken”, legt Somers uit. “Aan huisartsen en huisapothekers wordt een centrale rol toegekend. Het is belangrijk dat zij regelmatig de therapietrouw bevragen, en bij ontrouw zoeken naar wegen om de therapietrouw te herstellen of verbeteren. Daarbij kan beroep worden gedaan op innovatieve hulpmiddelen die de patiënt ondersteunen. Denk aan een pillendoos, reminders via gezondheidsapps, enzovoort. Verder moeten alle zorgverstrekkers beter gaan samenwerken en communiceren. De e-gezondheidstoepassingen maken dat mogelijk. Zo kan men opvolgen welke zorgverstrekker welke actie ondernam en kunnen apothekers volgen welke hoeveelheden van medicijnen werden verbruikt door de patiënt. Tot slot pleiten we voor de oprichting van een werkgroep met alle actoren, inclusief de geneesmiddelenindustrie die jaarlijks rapporteert over de vorderingen.”

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder