Sla navigatie over

Infographics Taxshift

Voor een volledige uitleg over alle maatregelen, klik hier.

Loonkost daalt:

De loonkost daalt door een aantal maatregelen. O.a. de werkgeversbijdragen dalen van 33% naar 25%. We verlagen die patronale lasten zodat onze bedrijven competitiever worden en meer mensen werk kunnen geven.

 

Schrapping 30%: 

“We schrappen de belastingschijf van 30%. Zo blijven mensen langer in een lagere belastingschijf.  Dat geeft hen extra koopkracht én is goed voor de economie,” benadrukt vicepremier De Croo. De schrapping van de belastingschijf van 30% gebeurt in 2 tijden (2016 – 2018). In 2018 en 2019 verhogen we ook de ondergrens van de schijf van 45%.

 

Koopkracht stijgt:

Meer netto betekent extra koopkracht. Wie werkt krijgt meer netto én uiteraard ook de vrijheid om het zelf te besteden. De belastingverlaging start nu. Zo zullen de minimumlonen in 2016 al circa 1000 euro minder belastingen betalen. In 2019 zelfs tot 1800 euro. Ook de hogere lonen doen hun voordeel. Zie grafiek voor koopkrachtstijging voor type loon.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder