Sla navigatie over

Integratie ocmw’s in gemeenten goedgekeurd in commissie

Die integratie moet zorgen voor een samenhangender aanpak van het sociaal beleid in de gemeenten. "De integratie zal ook leiden tot een efficiënter bestuur," zegt Marnic de Meulemeester. "Geen twee afzonderlijke administraties meer, met aan het hoofd elk een afzonderlijke secretaris of financieel beheerder. Vanaf 2019 zal er nog maar 1 administratie zijn, met 1 chef aan het hoofd, en 1 geïntegreerd personeelsbeleid. Daarmee maken we een einde aan de rivaliteit die er vandaag soms heerst en zorgen we voor een efficiëntere inzet van personeel en middelen.”

De individuele steundossiers zullen wel behandeld worden in een bijzonder comité. "Hiermee verhinderen we dat de individuele steundossiers voorwerp worden van politiek debat en verzekeren we de privacy van de meest kwetsbaren in onze samenleving." 

Een andere nieuwigheid in het decreet is de verankering van burgerparticipatie. "Steden en gemeenten worden decretaal verplicht om burgers te laten participeren, bijvoorbeeld door burger- of wijkbegrotingen", zegt Marnic De Meulemeester. "Daarbij gaan we uit van maatwerk en niet van bijkomende regels: we laten alle ruimte aan de lokale besturen zelf."

Het decreet voorziet voorts de beperking van het aantal zitjes in de raden van bestuur van intercommunales tot maximum vijftien. Bij amendement wordt daaraan toegevoegd dat de directiecomités bij opdrachthoudende en dienstverlenende samenwerkingsverbanden worden afgeschaft. Die zijn immers samengesteld uit leden van de raad van bestuur.

Bron: Belga

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder