Sla navigatie over

Meer dan 40.000 niet-verplichte inburgeraars volgden vrijwillig het inburgeringstraject sinds begin deze legislatuur

44.105 personen volgden vrijwillig het inburgeringstraject sinds begin deze legislatuur. Grof genomen zijn personen van buiten de EU verplicht om in te burgeren, personen van binnen de EU of mensen die hier reeds langer wonen, niet. Toch zet Somers ook in om ook deze mensen – indien nodig – een inburgeringscursus te laten volgen en hen te begeleiden naar oefenkansen Nederlands indien ze de taal nog niet volledig onder de knie hebben. Hij maakte de cijfers van de voorbije legislatuur vandaag bekend tijdens een bezoek aan FIER, een bedrijf waar 72 anderstalige moeders voor het eerst in hun leven aan de slag zijn. Somers volgde de laatste inburgeringsles mee van het 60u durende traject. Vlaams minister van Inburgering Bart Somers: “Werk is de beste manier om te integreren. Door te werken geraken deze moeders uit een sociaal isolement en beseffen ze dat Nederlands de sleutel is tot participatie in deze samenleving. Zonder een degelijke kennis Nederlands ben je een vogel voor de kat.”

Nieuwkomers in Vlaanderen die van buiten de Europese Unie komen zijn verplicht in te stappen in het Vlaamse inburgeringstraject. Dit traject werd vorig jaar grondig hervormd waardoor nieuwkomers naast een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands, zich nu ook verplicht moeten inschrijven bij VDAB en minstens 40u moeten optrekken met een buddy. Waar de wachtrij begin deze legislatuur op 10.000 plaatsen lag voor de cursus maatschappelijke oriëntatie is die vandaag weggewerkt. Ondertussen schrijven 83% van de nieuwkomers zich in bij VDAB, waar dit hiervoor slechts 17% was.

Naast het verplichte pad, kan het traject ook vrijwillig gevolgd worden. Somers zet hierop in om mensen die van binnen de EU komen of personen die hier al langer wonen ook maximaal te laten inburgeren. Hij volgde vandaag de laatste les maatschappelijke oriëntatie mee met een aantal anderstalige moeders die voor het eerst in hun leven aan de slag zijn dankzij de inspanningen van het dienstencheque bedrijf FIER. Hij reek hen alvast het attest voor aanwezigheid tijdens de 60u les aan. De vrouwen zullen hierna meedoen aan het examen.

Werken, inburgeren, Nederlands leren

Het dienstenchequebedrijf FIER stelt momenteel 72 anderstalige moeders tewerk voor wie dit telkens hun eerste job is. Bedrijfsleidster Nada Ahanach zet sterk in op het contacteren en activeren van moeders die nog nooit gewerkt hebben.

“We spreken anderstalige moeders die vaak geïsoleerd zijn en nog nooit eerder hebben gewerkt aan om bij ons te komen werken. We begeleiden hen van begin tot eind, in het begin nemen we samen de bus, gaan we samen naar de eerste werkplek. Zo zorgen we dat de dames vertrouwen in hun eigen kunnen. Want ze kunnen veel. Recent gaven we nog fietslessen zodat de moeders met de fiets naar hun werk kunnen. Vandaag volgt een groot deel vrijwillig de cursus inburgering en in september starten we met lessen Nederlands die het bedrijf voor hen betaalt. Dat vraagt een inspanning van ons, maar wij doen dit met de glimlach.” aldus zaakvoerster Nada Ahanach.

Malika Naïb, medewerkster van FIER vertelt haar verhaal: “In het begin moest er altijd iemand mee om te vertalen, ik durfde niet alleen gaan. Ik wou daar al lang iets aan doen, Nederlands leren. Begin dit jaar kregen we te horen van Nada dat we recht hadden op de jobbonus, we vielen totaal uit de lucht. Had Nada dat niet verteld waren we niet op de hoogte. Dat ging over 300-500 euro netto. Toen hebben we gezegd: genoeg is genoeg, wij willen leren. Ik ben blij met deze kans.”

Werk als sleutel tot emancipatie

Zaakvoerster Nada Ahanach vervolgt dat werk deze dames uit hun isolement heeft getrokken. “Vaak zaten ze thuis en spraken ze vaak af met vriendinnen, maar de wereld bleef gesloten voor hen. Vandaag werk ik samen met 72 dames die de wereld willen veroveren. Dat straalt ook af op hun kinderen, zij zien een mooi rolmodel in hun moeder die hun toont dat waar een wil is, een weg is.”

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers beaamt: “Zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen is niet alleen goed voor Vlaanderen en bij uitbreiding ons land. Het biedt ook kansen aan zij die voor het eerst gaan werken. Werk is de sleutel tot emancipatie. Ik heb de voorbije jaren sterk ingezet om het inburgeringstraject te hervormen. Het is belangrijk dat wie toekomt in Vlaanderen werkt en Nederlands leert. Alleen zo wordt je volwaardig van onze maatschappij.”

FIER laat weten dat ze plannen hebben om meer moeders die nooit eerder hebben gewerkt aan te nemen. Ze stellen geen taalvereisten maar toekomstige werknemers moeten zich engageren om taallessen te volgen. FIER zal deze in hun bedrijf organiseren.

Cijfers opgedeeld per provincie + stad Antwerpen, Gent en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aantal verplichte en vrijwillige inburgeraars sinds 1/10/2019 (begin legislatuur)

 

Verplichte inburgeraars

Vrijwillige inburgeraars

Totaal

Stad Antwerpen

8.359

8.837

17.196

Gent

2.295

4.241

6.536

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

8.788

8.788

Provincie Antwerpen (zonder stad Antwerpen)

4.827

4.255

9.082

Provincie Limburg

3.525

4.295

7.820

Provincie Oost-Vlaanderen (zonder Gent)

5.127

3.756

8.883

Provincie Vlaams-Brabant

4.441

5.173

9.614

Provincie West-Vlaanderen

6.407

4.760

11.167

Totaal

34.981

44.105

79.086

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder