Sla navigatie over

Intensieve samenwerking tussen UZ Gent en ziekenhuis Terneuzen maakt meer gespecialiseerde zorg mogelijk

De Nederlandse zorgonderneming Zorgsaam, die onder andere het ziekenhuis van Terneuzen beheert, en het Universitair Ziekenhuis Gent werken al jaren goed samen. Maar een diepere, medisch inhoudelijke samenwerking is volgens de huidige regelgeving niet mogelijk, nochtans kan dit alleen maar voordelen opleveren. Op initiatief van Joke Schauvliege (cd&v), Elke Sleurs (N-VA), Stephanie D’Hose (Open Vld), Freya Van den Bossche (Vooruit) en Mieke Schauvliege (Groen) wordt een verregaande en geïntegreerde samenwerking mogelijk gemaakt. “Op die manier zal nog meer gespecialiseerde zorg kunnen aangeboden worden aan de patiënten”, zeggen de parlementsleden.

Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) en Zorgsaam werken inmiddels meer dan vijftien jaar samen. Al in 2004 gingen de zorginstellingen een partnerschap aan op het vlak van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleidingen, administratief en logistiek beheer en verpleeginhoudelijke aspecten. Sindsdien zijn diverse specifieke samenwerkingsovereenkomsten per dienst gesloten. Om de inwoners van Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen naar de toekomst toe nog beter te kunnen bedienen is het nodig om de bestaande samenwerkingen verder uit te bouwen. Het Universitair Ziekenhuis Gent en de Universiteit Gent willen zich daarom beiden engageren voor ‘toekomstbestendige zorg in de provincie Zeeland’, zonder in te boeten op kwalitatieve basiszorg in eigen regio.

“We willen gespecialiseerde zorg voor patiënten toegankelijk en betaalbaar houden en tegelijkertijd de overheid niet opzadelen met budgettaire ontsporingen. Samenwerking en schaalvergroting bieden hierbij een oplossing. Op nationaal niveau zijn diverse geïntegreerde samenwerkingsvormen mogelijk en zelfs wettelijk verplicht. Maar een nationale samenwerking volstaat niet als UZ Gent haar internationale reputatie als ‘centre of excellence’ wil behouden en verder ontwikkelen”, aldus Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (cd&v). “Op dit moment is het voor UZ  Gent niet mogelijk om een geïntegreerde samenwerking aan te gaan met buitenlandse ziekenhuizen, dit in tegenstelling tot andere ziekenhuizen. Dit mogelijk maken vraagt een aanpassing van het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991 over de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen. Concreet zullen beide ziekenhuizen afspraken maken over wie welke gespecialiseerde zorg of onderzoeken aanbiedt. Dit is voor de patiënt de garantie dat hij of zij de meest recente zorg en kennis krijgt aangeboden.”

“In dat decreet wordt de Universiteit Gent uitdrukkelijk gekwalificeerd als openbare instelling en gemeen­schapsuniversiteit. De UGent oefent een door de Vlaamse overheid gedelegeerde opdracht van algemeen belang uit, waarop de Vlaamse Regering bestuurlijk toe­zicht uitoefent. Dat wijst op het publiekrechtelijke karakter van de UGent, met inbegrip van het UZ Gent. De publiekrechtelijke kwalificatie van het UZ Gent impliceert dat het alleen onder beperkte voorwaarden kan deelnemen aan private rechtspersonen. Een wijziging van het oorspronkelijke decreet was dus broodnodig voor de toekomstige werking in Zeeuws-Vlaanderen”, vullen Vlaams Parlementsleden Elke Sleurs (N-VA) en Stephanie D’Hose (Open Vld) aan.

“Met het decreet verdiepen we niet alleen de samenwerking tussen UZ Gent en Zorgsaam. We zorgen er ook voor dat de ziekenhuizen in de toekomst makkelijker kunnen samenwerken met zorginstellingen in het buitenland. Door die uitwisseling kan elke patiënt rekenen op de beste gespecialiseerde zorg die ze nodig hebben”, besluiten Vlaams Parlementsleden Freya Van den Bossche (Vooruit) en Mieke Schauvliege (Groen).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder