Sla navigatie over

Internationale Rode Kruis en België bundelen krachten voor creatie ‘s werelds eerste ‘Humanitarian Impact Bond’

Het is de bedoeling dat sociale investeerders via de Humanitarian Impact Bond de middelen pre-financieren om het Physical Rehabilitation Programme (PRP) van het ICRC over meerdere jaren uit te breiden. Op die manier zullen duizenden hulpbehoevenden, die eerder geen hulp kregen, toegang krijgen tot revalidatie en een menswaardig leven kunnen opbouwen.

Het ICRC zal de fondsen inzetten voor de bouw van nieuwe revalidatiecentra en de opleiding van lokale revalidatieprofessionals, van wie de meesten zelf een handicap hebben en in het verleden in een revalidatiecentrum van het ICRC werden begeleid.

Het ICRC is actief op heel wat onveilige plaatsen waar er nauwelijks sociale voorzieningen bestaan voor de lokale bevolking, onder meer in Afghanistan, Irak en Zuid-Soedan. Elke dag ondervindt de humanitaire organisatie hoe een arm- of beenprothese mensen helpt om opnieuw zelfstandig te worden. Deze revalidatieprogramma’s hebben een directe positieve impact op hun levenskwaliteit en hun economische vooruitzichten. De tastbare resultaten van de revalidatieprogramma’s van het Internationale Rode Kruis zijn al 35 jaar duidelijk zichtbaar.

Een Humanitarian Impact Bond wil via afspraken rond concrete doelstellingen privé-investeerders aantrekken en middelen op de been brengen om duizenden mensen met een fysieke beperking te helpen. Een humanitaire crisis kan heel plots en onverwacht uitbreken, maar de gevolgen daarvan zijn jarenlang voelbaar. Vandaar dat het ICRC en België op zoek gaan naar manieren om een duurzame financiering te garanderen.

Na afloop van het programma zal een groep ‘Outcome Donors’ onder leiding van België de initiële investeerders terugbetalen in functie van de behaalde doelstellingen door het ICRC.

“De beschikbare middelen raken door het toenemende aantal humanitaire crisissen en hun omvang steeds sneller uitgeput. Ruim 60 miljoen mensen zijn wereldwijd ontheemd, een absolute piek. Hoewel humanitaire samenwerking nooit alternatief kan en mag zijn voor politieke en diplomatieke oplossingen , moeten we meer en beter doen," benadrukt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo.

"Vorig jaar trok de Belgische overheid 150 miljoen euro uit voor humanitaire samenwerking, een recordbedrag voor België. Voor 2016 hebben we het budget voor humanitaire hulpverlening verder opgetrokken tot 170 miljoen euro. Maar de humanitaire noden zijn bijzonder groot en we moeten meer doen. Daarom hebben we nieuwe, innoverende instrumenten nodig om humanitaire hulp beter te financieren en doeltreffender te maken. Daarbij moet de aandacht sterker verschuiven naar de kwaliteit en de resultaten van de hulpverlening. Een instrument als de Humanitarian Impact Bond maakt dat mogelijk,” aldus De Croo.

Het beheer van de Bond zal door het ICRC toevertrouwd worden aan het Belgische impactinvesteringsbureau KOIS Invest.

Live streaming persconferentie
Volg de persconferentie van Peter Maurer en Alexander De Croo live om 17.30u (of herbekijk) op http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/player?p=1&pi=1&id=74064

Voor meer informatie over de activiteiten van het ICRC ten behoeve van personen met een handicap: https://www.icrc.org/en/disability

Voor meer informatie over de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulpverlening: http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder