Sla navigatie over

Interview Gwendolyn Rutten: “Zuurstof voor de economie en de werkende mens”

BRUSSEL – Tot ieders verbazing zit Open VLD straks niet alleen in de Vlaamse en Brusselse, maar ook in de federale regering. Is Gwendolyn Rutten dan toch een mirakelvoorzitster, zoals haar partijgenoten haar deze zomer omschreven?

‘Ik vond dat toen al overdreven en ik vind dat nog altijd’, zegt ze. ‘Wel is het zo dat Open VLD nauwelijks een jaar geleden in een diep dal zat. Met peilingen onder de tien procent dachten sommigen dat het gedaan was met ons. Maar we zijn in onszelf beginnen te geloven en hebben met een optimistisch en inhoudelijk sterk onderbouwd programma teruggevochten.’

‘Je ziet vandaag het resultaat, ook in het federale regeerakkoord. Dat ligt helemaal in de lijn van wat we hebben gezegd voor de verkiezingen. Neem nu de besparingen op de werkingskosten van de overheid waar we al lang op aandringen. Het pure saneringstraject van deze regering is een besparing van honderd procent op de uitgaven.’

Mag u dat wel zeggen van CD&V? Die partij drong ook aan op meer inkomsten.

‘Dat zijn gewoon de cijfers. De inspanning die nodig was om de begroting tegen 2018 uit de rode cijfers te halen, is helemaal bij de uitgaven gevonden. Als je het nieuwe beleid erbij neemt, kom je op een verhouding 72 procent uitgaven en 28 procent inkomsten. Maar ook dat nieuwe beleid volgt onze economische filosofie: zuurstof voor de economie, en ook voor de werkende mens.’

Er zit wel een tax shift, een belastingverschuiving in het akkoord. Daar was Open VLD niet voor te vinden.

‘Het is dan wel een echte tax shift. De nieuwe inkomsten geven we weer door en we treffen zo weinig mogelijk de gewone mensen. Die maatregelen zelf zijn ook verantwoord. Een vennootschapsbelasting voor de intercommunales was tot nu toe onbespreekbaar. De financiële instellingen die de crisis hebben veroorzaakt, laten we een serieuze bijdrage doen. En wie wil, betaalt slechts 10 procent belastingen op de liquidatiebonus.’

Is dat het verschil met een PS-regering?

‘Helemaal. De nieuwe inkomsten die we ditmaal hebben gevonden zijn nooit een doel op zich geworden. Ze zijn gericht op lastenverlagingen. We hebben gefocust op intelligente maatregelen.’

Nochtans zijn ook de werkgevers niet helemaal tevreden. Kijk naar het protest tegen de hogere kosten voor ziek personeel.

‘En toch is die maatregel verdedigbaar. Het ziekteverzuim in ons land is erg hoog en er is de recente jaren een aangroei die niet te verklaren valt, toch niet in vergelijking met de ons omringende landen.’

‘We hebben de werkgevers mee willen responsabiliseren. Vandaag hebben die geen rechtstreekse impact op hun zieke werknemer, de controle zit bij de overheid. Als de werkgever langer betaalt, houdt die een directere band met zijn werknemer en krijg je een ander soort controle.’

‘Dat is de filosofie achter deze maatregel. Via de werkgever responsabiliseren we ook de werknemers. We reiken vakbonden en werkgevers de hand om deze maatregel in het kader van het sociaal overleg verder te bespreken.’

Pure horror, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans

‘Iedereen moet naar zijn eigen achterban toe praten. Maar wie ons akkoord goed bestudeert, zal zien dat wij met deze beslissingen net de sociale welvaart en bescherming overeind houden. Het is pas als je de kop in het zand steekt dat je een onzekere situatie creëert. Het is niet zo dat politici er een of ander vreemd genoegen in scheppen om mensen pijn te doen. We doen dit omdat we denken dat het nodig is.’

Daar zal flink wat masseerwerk voor nodig zijn.

‘Je maakt nooit een regeerakkoord voor of tegen iemand. We worden verondersteld om het algemeen belang te dienen en dat hebben we ook gedaan. Er is een economische strategie neergezet, er zijn grote hervormingen gedaan... Daarom richten wij ons ook tot de sociale partners. We willen die ambitieuze hervormingsagenda samen met hen uitvoeren. Nu is het tijd om te handelen.”

‘We hadden ook minder eerlijk kunnen zijn in onze communicatie. We hadden ook een reeks kleinere maatregelen kunnen nemen waardoor de pensioenleeftijd bijvoorbeeld de facto opgetrokken zou worden.’

‘Maar dat zou oneerlijk zijn. Dan zouden mensen vlak voor hun pensioen hebben vastgesteld dat ze pas later met pensioen konden zonder dat we hen daarvoor hadden gewaarschuwd. We vonden het beter om open kaart te spelen.’

Dit interview verscheen op donderdag 9 oktober in de krant De Standaard en werd afgenomen en opgetekend door Wim Winckelmans

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder