Sla navigatie over

Investering in Cyberbeveiliging verdraagt geen uitstel

Naar aanleiding van een parlementaire vraag van mijnentwege in 2013 bevestigde de regering bij monde van Staatsecretaris Bogaert (CD&V) dat er dringend een concreet budget moest worden uitgetrokken voor cyberbeveiliging. Tengevolge de onthullingen van Snowden kondigde de premier die een nationaal cybersecurityplan uitwerkte dat een budget van 10 miljoen euro zou worden uitgetrokken. Het valt dan ook te betreuren dat dit bedrag de eindmeet niet haalde, aldus Taelman.

Vandaag bekleedt het internet een essentiële rol in onze economie en bij onze overheden. Het is wat Open Vld betreft dan ook cruciaal dat we hier zorgvuldig mee omspringen.  Deze regering heeft een nationale cyberveiligheidsstrategie uitgewerkt, maar het is dan ook niet meer dan logisch dat men hier de nodige middelen voor uitrekt.

Indien men echt werk wil maken van cyberveiligheid om onze infrastructuur te vrijwaren alsook de privacy van elkeen te vrijwaren vergt dit aanvullende investeringen in mensen, meer bepaald in ICT-experts én in infrastructuur. Het recentste rapport van Norton Cybercrime gaf aan dat de kostprijs voor de Belgische economie oploopt tot 370 miljoen euro, aldus Taelman: “De schade vanwege cybercrime loopt hoog op en treft zowel mensen, bedrijven als de overheid. Het dossier is te belangrijk om wederom op de lange baan te worden geschoven.”.

De potentiële schade voor de economie en de privacy van elkeen kan bijzonder hoog oplopen en bijgevolg is dit wat Open Vld betreft een prioritair dossier voor de volgende regering. Ik verberg niet dat de strijd tegen cybercrime geld zal kosten en dat het effectieve bedrag meer dan de oorspronkelijke 10 miljoen euro zal bedragen, maar deze kostprijs weegt niet op tegen de potentiële schade van een succesvolle cyberaanval, besluit Taelman.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder