Sla navigatie over

Invoering museumpas kan boost geven aan cultuurbeleving

De Cultuurminister liet aan zijn partijgenoot weten dat de stuurgroep achter de Museumpas immers streeft naar een introductie in september 2018. “Goed nieuws,” zo stelt de Gentse volksvertegenwoordiger. “In Nederland kan men via zo’n pas een jaar lang 400 musea bezoeken voor 60 euro. De introductie leidde daar tot een sterke toename van het museumbezoek en kan dus ook de cultuurbeleving in ons land een boost geven. Positief is ook dat de minister zijn federale en Waalse collega’s wil betrekken zodat de pas weet te starten met een rijke vertegenwoordiging van Vlaamse, Waalse en federale musea. Daardoor krijgt het project nog meer uitstraling.”

Uit het antwoord van Gatz aan De Clercq blijkt dat er de afgelopen maanden systematisch vooruitgang geboekt werd in de stuurgroep die de introductie begeleidt. Cultuurminister Sven Gatz: “De interesse voor de museumpas is groot. Het businessmodel dat momenteel op tafel ligt, sluit heel nauw aan bij het Nederlandse model. Streefdoel is om exact één jaar later de Museumpas publiek te lanceren, met name al in oktober 2018.”

Boost

De Clercq juicht die plannen alvast toe: “Het is positief dat er stappen vooruit worden gezet in de totstandkoming van deze pas en de introductie volgend jaar een feit kan zijn. Bij onze noorderburen kan je via zo’n systeem voor 60 euro een jaar lang 400 musea bezoeken. Dat gaf er een stevige boost aan de cultuurbeleving. Zo waren er vorig jaar 1,3 miljoen individuele pashouders in Nederland. Ik hoop dan ook dat we in ons land hiermee het museumbezoek kunnen stimuleren. Het is alleszins een positief project waarvan ik tevreden ben dat minister Gatz dit op alle mogelijke manieren steunt. Zo begeleidt hij de introductie op alle mogelijke manieren, wil hij een participatie of financiering door PMV bekijken en wil hij ook de federale overheid en de regio’s betrekken in het verhaal.”

Kritische massa

In zijn vraag peilde De Clercq expliciet naar de deelname van Waalse, Brusselse en federale musea aan het project: “Het zou een goede zaak zijn dat zoveel mogelijk actoren participeren naast de Vlaamse musea. Er zijn immers heel wat prominente instellingen te vinden in ons land. Denk bijvoorbeeld aan de Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Het is positief dat de Brusselse Museumraad nu al mee betrokken is, maar het is ook een belangrijk signaal dat minister Gatz ten volle de hand reikt aan zijn Waalse en federale collega’s en hen wil betrekken bij de introductie, zo krijgt dit project nog meer uitstraling en kan de aantrekkingskracht verder toenemen. Ik ben dan ook tevreden met dat voluntaristische antwoord op mijn vraag”, aldus De Clercq. Cultuurminister Gatz bevestigt: “Hun deelname moet er toe bijdragen dat de museumpas kan starten met een rijke en diverse vertegenwoordiging van musea. Een deelname van het brede museumveld vormt immers mee een waarborg om snel een kritische massa aan pashouders op te bouwen. Ik zal dan ook de kans grijpen mijn collega’s te betrekken in dit verhaal. Het Henegouwse Musée de la Photographie zit overigens vandaag al mee aan tafel.”

Innovatief

In het komende jaar moet er ook werk worden gemaakt van de verdere voorbereiding. Zo moet het product en de communicatie op punt worden gesteld, de nodige toepassingen worden ontwikkeld, de musea worden gecontracteerd en de  voorverkoopcampagne worden uitgerold. Daarnaast denkt Gatz ook nog aan het creëren van een link  met de UitPAS, die een belangrijk instrument vormt in het Vlaamse cultuurbeleid. Op die manier moet de drempel voor kansengroepen worden verkleind. Gatz: “De Museumpas vormt bijgevolg een innovatief project dat inspeelt op schaalvoordelen en biedt mooie kansen om gezamenlijk aan beleidsdoelstellingen te werken zowel binnen onze eigen regering als tussen de verschillende gemeenschappen in ons land.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder