Sla navigatie over

Invoering van fietszones goedgekeurd

In de Kamercommissie Infrastructuur is groen licht gegeven aan het wetsvoorstel dat de wegcode wijzigt zodat fietszones kunnen worden ingericht. Een fietszone is een zone die zal bestaan uit verschillende fietsstraten. “Fietsstraten zijn in binnensteden al een enorm succes. In Kortrijk hebben we beslist om vanaf juli 2019 van de volledige binnenstad één fietszone van 74 aaneengesloten fietsstraten maken. Door deze wetswijziging kan dat”, stelt liberaal Kamerlid en burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne. 

In 2012 is de ‘fietsstraat’ ingevoegd in de wegcode. In veel steden en gemeenten is dat een enorm succes. “Fietsgebruik wordt hiermee aangemoedigd. Veel steden maken dankbaar gebruik van deze regeling omdat het een veiligere omgeving voor fietsers mogelijk maakt. Laat deze uitbreiding een stimulans zijn voor steden en gemeenten om veilige fietszones in te richten”, stelt Nele Lijnen.

Leefbare stad

In fietsstraten- en zones mag niet sneller gereden worden dan 30km/u en mogen motorvoertuigen de fietsers niet inhalen. “De fietsers mogen ook op de hele breedte van de rijbaan fietsen. Een binnenstad inrichten als fietszone is dus ook de binnenstad leefbaar en vooral erg toegankelijk maken”, stelt Van Quickenborne.

Bij de toegang tot elke fietsstraat is een verkeersbord type F111 verplicht. Doordat een fietszone eigenlijk een aaneenschakeling van fietsstraten vormt, zou dit een enorme massa aan borden betekenen gezien de wegcode stelt dat een bord ‘bij elke straat’ nodig is. “Door ons goedgekeurde amendement halen we dit Kafka-element eruit. Eén bord bij het binnenkomen van de fietszone en één bord bij het verlaten van de fietszone volstaan voortaan”, stellen Kamerleden Lijnen en Van Quickenborne.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder