Sla navigatie over

“Inzetten op trajectcontrole langs Vlaamse wegen”

Vorige week publiceerde de European Transport Safety Council (ETSC) Europese cijfers over de verkeersveiligheid en het aantal verkeersdoden in het verkeer. Het aantal verkeersdoden op Vlaamse snelwegen is met 31,4% gedaald voor de periode 2004-2013. Wanneer dit in Europees perspectief bekeken wordt, blijkt dit cijfer minder hoopvol. Vlaanderen bengelt onderaan en heeft in verhouding nog altijd veel verkeersdoden in het verkeer. Minister van Mobiliteit Weyts heeft vorige week aangekondigd om in te zetten op een aantal structurele maatregelen: trajectcontrole en mobiele trajectcontrole om door een betere handhaving het aantal verkeersdoden terug te dringen.

700.000 euro voorzien voor extra trajectcontroles

Op vraag van Marino Keulen antwoordde minister Weyts dat er 700.000 euro is voorzien voor de uitrol van projecten rond trajectcontrole in 2015. Dit gaat dan zowel over investeringen in mobiele als vaststaande trajectcontrole. “De mobiele trajectcontrole vraagt nog bijkomend studiewerk en zal nog niet onmiddellijk voor morgen zijn, daarom moet de minister inzetten op vaste trajecten waar trajectcontrole geïmplementeerd zal worden,” volgens Keulen.

Momenteel zijn er drie trajecten op de E40 en E17 waar trajectcontrole aanwezig is. “Er is langs Vlaamse wegen nog ruimte om trajectcontrole toe te passen. Belangrijk is echter dat dit alles in samenspraak gebeurt met de lokale politiezones en de gerechtelijke instanties. De politiezones en de gerechtelijke diensten dienen zich hierop te organiseren en voor te bereiden. Zodoende kan de handhaving van het snelheidsregime gewaarborgd worden door politie en gerecht. Dat is cruciaal voor de geloofwaardigheid van elk handhavingsbeleid,” besluit Marino Keulen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder