Sla navigatie over

Janssens: “Consultaties in praktijk stimuleren, maar huisbezoek behouden”

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen stelde vandaag dat volgens hen de kostprijs van een huisbezoek te laag ligt in vergelijking met een consultatie in de praktijk van de huisdokter. Die laatste kost nu 24,5 euro. Wanneer de patiënt de huisdokter thuis laat langskomen, betaalt hij of zij 37 euro. De huisartsen stellen voor om dit op te trekken naar 45 euro, het Europese gemiddelde.

 

Kamerlid Dirk Janssens: “Er zijn goede argumenten om de patiënt aan te moedigen om zich naar de dokterspraktijk te begeven, in plaats van een huisbezoek te vragen. Eerst en vooral het tijdsverlies waarmee een huisarts te kampen krijgt bij een huisbezoek. Geschat wordt dat de huisarts per uur huisbezoek slechts twee patiënten kan bezoeken. In de eigen praktijk kunnen dit er dubbel zo veel zijn. Ook de zorgkwaliteit ligt ongetwijfeld hoger in een dokterspraktijk dan bij een huisbezoek, vermits men in een dokterspraktijk al de medische hulpmiddelen bij de hand heeft om een goede diagnose te stellen.”

 

Volgens Janssens hebben zowel de arts als de patiënt dus te winnen bij een consultatie in de praktijk. “Die moeten we dan ook verder aanmoedigen. Maar huisbezoeken moeten altijd mogelijk blijven voor mensen die hier echt nood aan hebben en zich niet of zeer moeilijk kunnen verplaatsen.”

 

Het Kamerlid vroeg Minister van Volksgezondheid en partijgenote Maggie De Block naar haar visie op het voorstel van het artsensyndicaat om huisbezoeken duurder te maken.

 

De minister antwoordde dat het slechts een voorstel betrof van één artsensyndicaat. Het optrekken van het ereloon is op dit moment volgens haar niet realistisch. Dit omdat de tarieven voor dit jaar reeds zijn vastgelegd in het zogenaamde Medicomut-akkoord. Er is ook geen budget voor voorzien volgens de minister. Tijdens de onderhandelingen werd een verhoging overigens niet op tafel gelegd. Het staat het syndicaat uiteraard vrij om dit bij de volgende onderhandeling wel te doen.

 

Hoewel een verhoging niet aan de orde is, erkende minister De Block –zelf huisarts- dat vele patiënten een huisbezoek aanvragen terwijl ze zich perfect naar de praktijk kunnen begeven. Maar anderzijds is de minister bezorgd dat een verhoging van het ereloon een rem zou zijn voor mensen die wel degelijk nood hebben aan een huisbezoek.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder