Sla navigatie over

Janssens dringt aan op interfederaal energiepact

Het federale regeerakkoord vraagt dat België een integrale energievisie ontwikkelt samen met de gewesten die moet uitmonden in een interfederaal energiepact. Intussen werken de gewestregeringen, met Bart Tommelein in Vlaanderen, aan een energie- en klimaatplan. Het is aan de federale Energieminister om deze plannen samen te brengen.

 

Open Vld Kamerlid Dirk Janssens informeerde in de Kamer bij minister Marghem naar de voortgang. “Het is de ambitie om tegen het jaareinde het interfederaal energiepact af te kloppen. Het wordt dus stilaan tijd om in het Overlegcomité de verschillende plannen samen te voegen en af te stemmen. Zo moet er een akkoord worden gevonden over de verdeling van de CO2-emissies. Ondertussen komt de nieuwe klimaattop in Marrakech er aan, alsook de Europese vertaling per lidstaat van de doelstellingen die op de Parijse klimaatconferentie werden afgesproken.”

 

Minister Marghem beloofde op het Overlegcomité in september het dossier te agenderen en de vooropgestelde timing te respecteren.

 

“Dat is een belangrijk signaal”, aldus Janssens. “In 2025 gaan onze kerncentrales dicht. Tegen dan moeten we voorzien in een alternatieve energiebevoorrading, die ook groener is zodat we onze klimaatdoelstellingen behalen. Het is dus hoog tijd om hier goede afspraken over te maken tussen de federale en regionale regeringen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder