Sla navigatie over

Janssens: “Klimaatinspanning dringend verdelen over regio’s”

Janssens blikte terug op de klimaattop in Lima. “We worden niet meteen warm van het resultaat, maar er is tenminste een akkoord. Ook ontwikkelingslanden zoals China verbinden zich bijvoorbeeld om hun uitstoot te reduceren. Maar de uitdaging blijft groot: in 2015 moet er in Parijs een wereldwijde bindende klimaatdeal gesloten worden.”

 

Het liberale Kamerlid stelde dat ons land in Lima twee maal geen al te beste indruk heeft gemaakt. “Telkens door toedoen van dezelfde oorzaak: er was geen overeenstemming tussen de verschillende entiteiten van dit land.”

 

Eerst was er de blammage over het uitblijven van een Belgische bijdrage aan het Green Climate Fund, dat ontwikkelingslanden helpt hun doelstellingen te halen. Janssens: “Minister Marghem deed in november een voorstel, maar het Vlaamse en Waalse gewest weigerden. Ter elfder ure heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo €50 miljoen vrijgemaakt en ons gezicht gered. Deze regering neemt alvast haar verantwoordelijkheid. Nu moeten de deelstaten volgen.”

 

Zo mogelijk nog problematischer is echter de verdeling van de Belgische klimaatinspanning. Ons land heeft zich in Europa geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 15%, 13% energie uit hernieuwbare bronnen te winnen, en energie-efficiënter te worden.

“Om deze doelstellingen te halen, is een verdeelsleutel nodig tussen onze overheden. Maar die ontbreekt. De laatste vergadering van het overlegcomité hierover dateert al van 19 maart. Een akkoord dringt zich echter op. Want het zal moeilijk worden voor België om haar bindende targets te halen”, aldus de volksvertegenwoordiger.

 

Janssens vroeg minister Marghem wanneer de volgende vergadering van het Overlegcomité of de Klimaatcommissie plaats zal vinden om de inspanning te verdelen over de gewesten. Hij informeerde eveneens of de federale staat zelf haar huiswerk al heeft gemaakt en welke bijdrage ze zal leveren.

 

Minister Marghem antwoordde dat ze een Overlegcomité plant in maart 2015. Ook zij benadrukte de nood aan een goed akkoord, om de doelstellingen te halen. Marghem prees tot slot de inspanning van minister De Croo die als enige uiteindelijk geld op tafel legde voor het Green Climate Fund.

 

Dirk Janssens riep de deelstaten in zijn repliek op tot een gezonde dosis samenwerkingsfederalisme. “Een ding is zeker: zonder akkoord kunnen we niet naar de volgende klimaatconferentie in 2015. Paris vaut bien une messe.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder