Sla navigatie over

Janssens: “Met ambitieuze resolutie naar de Parijse klimaatconferentie”

Volgende week gaat in Parijs de internationale klimaatconferentie van start. Doel is om daar een nieuw, mondiaal en afdwingbaar kader vast te leggen om de klimaatopwarming te bestrijden. In de aanloop naar de conferentie werkte Dirk Janssens samen met zijn collega’s in de Kamer aan een resolutie om de Belgische prioriteiten af te lijnen.

 

Janssens: “In deze resolutie vragen we aan de regering om de CO2-uitstoot tegen 2020 te doen dalen met 15."besl hun engagementen nakomen"hte werk: onze doelstelling omzetten in daden. We zullen er op toezien dat onze regeringen hun e procent. De uitstoot van broeikasgassen moeten met minstens 80 tot 95 procent worden teruggedrongen tegen 2050 ten opzichte van het niveau van 1990. Ook vragen we een engagement dat België progressief afscheid neemt van fossiele energie en volledig overstapt naar hernieuwbare energie.”

 

Om deze doelstellingen te halen is er wel dringend nood aan een akkoord tussen de verschillende Belgische overheden, beseft ook Janssens: “We moeten de inspanningen en lasten eerlijk verdelen. Elk niveau moet zijn duit in het zakje doen. Het is aan de verschillende energie- en klimaatministers om tot een akkoord te komen voor de conferentie in Parijs van start gaat. Dan kan ons land als geëngageerde en betrouwbare partner aan de tafel gaan. Na de conferentie begint het echte werk: onze doelstelling omzetten in daden. We zullen er op toezien dat onze regeringen hun engagementen nakomen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder