Sla navigatie over

Janssens: “Tandje bijsteken bij Regie der Gebouwen voor betere gerechtsgebouwen”

Het is welbekend dat vele gebouwen van Justitie in erbarmelijke staat zijn. Dirk Janssens: “Prioritair werden bepaalde gevangenissen vernieuwd, maar er zijn ook veel gerechtsgebouwen die op instorten staan.” Het liberale Kamerlid wil dat er een tandje wordt bijgestoken bij de Regie der Gebouwen.

Begin deze week trok het College van Procureurs-Generaal opnieuw aan de alarmbel. Zij stelden onomwonden dat  de meeste gerechtsgebouwen verouderd zijn maar gingen zelfs verder door te stellen dat sommigen bouwvallig en zelfs gevaarlijk en ongezond zijn.

Janssens: “De slechte staat van het gebouwenpark van justitie is een oud zeer, maar het is ondertussen wel zover gekomen dat er een gerechtsgebouw in Namen grotendeels gesloten is wegens de deplorabele staat waarin het verkeert. Het rapport van de sociale inspectie spreekt boekdelen: er zijn gebreken bij de elektrische installaties, er is waterinsijpeling en er is nergens brandalarm. Bovendien is er munitie in het gebouw en dat kan een ontploffing veroorzaken. Er zijn ook problemen met de stabiliteit van het gebouw.”

De afgelopen jaren werd er prioritair geïnvesteerd in het verbeteren van de toestand van de gevangenisinfrastuctuur. “Dat is uiteraard een goede zaak, maar dat neemt niet weg dat ook de gebouwen waar hoven, rechtbanken en parketten huizen dringend onder handen moeten worden genomen. De mensen die daar werken hebben ook recht op veilige en gezonde werkomstandigheden, zonder te moeten vrezen dat op een dag het plafond letterlijk op hun hoofd valt.”

Janssens ondervroeg minister Geens bevoegd voor Justitie en Regie der Gebouwen over deze situatie. Die stelde dat er in 2005 plannen kwamen om een nieuw gerechtsgebouw in Namen te bouwen, waardoor renovaties aan het oude werden stop gezet. In 2014 was het nieuwbouwplan klaar, maar was het niet langer gebaseerd op de huidige normen waardoor men terug naar af moest. Minister Geens stelde dat er ook te weinig budget en personeel bij de Regie der Gebouwen is.

Janssens besluit: “We zullen een tandje moeten bijsteken bij de Regie om de achterstand weg te werken. De huidige situatie is niet alleen onveilig, het staat ook een goede rechtsbedeling in de weg doordat bijna geen zaken meer behandeld kunnen worden wanneer een gerechtsgebouw gesloten wordt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder