Sla navigatie over

Jean-Jacques De Gucht: “Nieuwe eindtermen bereiden leerlingen voor op uitdagingen van 21ste eeuw”

Het Vlaams Parlement heeft vandaag, op woensdag 10 februari, de nieuwe set eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs aangenomen. Eindtermen zijn minimumdoelen die omschrijven wat een leerling op het einde van een opleiding minimaal moet kennen en kunnen. De vorige eindtermen dateren van meer dan twintig jaar geleden en waren dringend aan herziening toe.

De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs zijn het resultaat van een participatief traject dat meer dan twee jaar geduurd heeft. De eindtermen kwamen tot stand in ontwikkelcommissies waarin zowel de onderwijsnetten, onderwijsspecialisten als leerkrachten aanwezig waren.

De maatschappelijke uitdagingen en verwachtingen van de 21ste eeuw hebben de nieuwe eindtermen mee vormgegeven. Zo wordt er meer aandacht besteed aan digitale vaardigheden, mediawijsheid, STEM, economische en financiële competenties en duurzaamheid. Er wordt ook meer nadruk gelegd op burgerschap (gedeelde normen en waarden), sociaal-relationele competenties en ondernemerszin.

In september 2021 moeten de eindtermen voor de tweede graad in gebruik genomen worden. “Er is geen tijd meer te verliezen, want de onderwijsverstrekkers moeten de eindtermen tegen dan omgezet hebben in leerplannen. Het zijn die plannen die de leerkrachten nodig hebben om met hun lesvoorbereidingen van start te gaan”, zegt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht.

De Gucht: “De vrijheid van onderwijs is voor liberalen van het allergrootste belang. In ons land heeft iedereen het recht om scholen op te richten en daarvan het pedagogisch project te bepalen. Maar het is ook de plicht van de overheid om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op het einde van het secundair onderwijs over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikken, die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling, die hen voorbereiden op het leven en die nodig zijn om een job te vinden of om verder te studeren. Deze set ambitieuze eindtermen moet daar garant voor staan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder