Sla navigatie over

Jean-Jacques De Gucht

Jean-Jacques De Gucht

Mandaat
Vlaams parlementslid & Schepen van Stadsvernieuwing, Cultuur, Personeel, Mobiliteit en Openbare Werken

Gemeente
Aalst 

Achtergrond
Master culturele agogiek 

Expertise
Onderwijs, Ethische Thema’s, Levensbeschouwing, Kerk & Staat, LGBTQ+, Erfgoed 

Jean-Jacques De Gucht is sinds 2007 actief in de politiek. Als senator was hij de drijvende kracht achter de verruiming van de euthanasiewet. Oordeelsbekwame minderjarigen die terminaal ziek zijn en fysiek ondraaglijk lijden, kunnen sinds 2014 in alle vrijheid kiezen over hun levenseinde. In datzelfde jaar werd zijn wetsvoorstel rond meemoederschap goedgekeurd, dat zogenaamde meemoeders in een lesbische relatie toelaat het kind van hun partner simpelweg te erkennen in plaats van een slopende adoptieprocedure te moeten doorlopen. 

Als volksvertegenwoordiger ijvert Jean-Jacques voor het recht op zelfbeschikking in het algemeen en een correcte toepassing van de euthanasiewet in het bijzonder. Daarnaast zet hij zich in voor een neutrale overheid, gelijke onderwijskansen, LGBT-rechten, het welbevinden van onze jongeren en meer kritische zin op school. 

Jean-Jacques is een fiere Aalstenaar, die zich als schepen van Stadsvernieuwing, Mobiliteit, Openbare Werken en Cultuur elke dag inzet voor een veilige, leefbare en bruisende centrumstad, waar iedereen kan genieten van ontspanning, rust en groen. 

Jean-Jacques is de zoon van minister van staat Karel De Gucht en papa van twee jongens, Jack en Charlie.  

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder