Sla navigatie over

Jean-Jacques De Gucht pleit voor een gezonde, warme schoolmaaltijd voor elk kind

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht wil elk kind ’s middags een schoolmaaltijd aanbieden. De Gucht schreef daarvoor een conceptnota, die binnenkort in het Vlaams Parlement wordt behandeld en een aanleiding moet vormen tot wetgeving hierrond. “De legebrooddozenproblematiek vereist een globale, Vlaanderenbrede aanpak. Een gezonde en warme maaltijd op school zou anno 2022 een evidentie moeten zijn in Vlaanderen, en dit voor elke leerling en op dagelijkse basis. Voor kansarme kinderen moet de maaltijd gratis zijn. Scholen worden hier uiteraard financieel voor gecompenseerd”, stelt Jean-Jacques De Gucht.

In ons land groeit één op de zeven kinderen op in armoede. We weten dat kinderarmoede leidt tot leerachterstand. Dat kan voor ongekwalificeerde schooluitval zorgen en op volwassen leeftijd mogelijk langdurige werkloosheid met zich meebrengen. Om dit patroon, dat zich in veel landen voordoet, te doorbreken lanceerde de Europese Commissie in 2021 de ‘Europese Kindergarantie’, een reeks aanbevelingen aan de lidstaten die zowel gelijke kansen als sociale inclusie moet bevorderen. Eén van de acties is om minstens één gezonde maaltijd op school per dag aan te bieden. Voor kinderen in nood moet dit gratis zijn.

Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht wil deze Europese aanbeveling en de goede praktijken in Finland en Zweden, waar alle kinderen in het leerplichtonderwijs al zeventig jaar recht hebben op een schoollunch, ook bij ons omzetten in de praktijk. Want anno 2022 vertrekken in Vlaanderen nog steeds talloze kinderen ’s morgens met een lege maag naar school. Ook tijdens de middagpauze zitten heel wat leerlingen zonder gevulde brooddoos aan tafel. Uit Fins en Zweeds onderzoek blijkt dat de kosten die hun overheden maken om het systeem van schoolmaaltijden te betalen, zichzelf terugverdienen bij een totaalaanpak. Voor De Gucht is het duidelijk: “Als een gezonde maaltijd voor elk kind het verschil kan maken en generatiearmoede doorbreken, waar wachten we dan nog op?”

“Hoewel het belang van gezonde schoolmaaltijden dus steeds nadrukkelijker wordt erkend en beklemtoond, toont onderzoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven aan dat steeds minder scholen in Vlaanderen warme maaltijden voorzien voor hun leerlingen”, zegt Jean-Jacques De Gucht. “In 2015 deed nog 66 procent van de basisscholen en 62 procent van de secundaire scholen dat. Vier jaar later, in 2019, was dit al teruggevallen tot respectievelijk 56 en 52 procent. Vorig jaar berichtte de krant Het Nieuwsblad dat de scholen die nog een warme maaltijd aanboden daar steeds vaker van afstappen. De coronacrisis heeft er dus voor gezorgd dat de neerwaartse trend in een stroomversnelling is gekomen.”

De Gucht zet tot slot een aantal voordelen en opportuniteiten van schoolmaaltijden op een rijtje:

  • Medisch: het garandeert dat alle leerlingen op dagelijkse basis voldoende gezonde voedingsstoffen tot zich nemen. Voor sommige leerlingen is de schoolmaaltijd immers de enige warme maaltijd die ze op een dag krijgen.
  • Psychosociaal: het draagt bij tot het psychisch welbevinden van jongeren.
  • Pedagogisch: slechte voeding ondermijnt het leervermogen van kinderen. Dankzij de schoolmaaltijd kunnen leerlingen zich beter en langer concentreren, wat hun schoolprestaties ten goede komt.
  • Attitudinaal: het brengt een gezonde levensstijl onder de aandacht en creëert bewustzijn rond evenwichtige voeding.
  • Sociaal: in Vlaanderen komen 150.000 leerlingen regelmatig met een lege brooddoos naar school. Alle leerlingen elke dag een schoolmaaltijd aanbieden, levert een belangrijke bijdrage in de strijd tegen kinderarmoede en sociale ongelijkheid. De kinderen voor wie de schoolmaaltijd het verschil maakt, worden bovendien niet gestigmatiseerd want alle leerlingen eten samen, waardoor er geen onderscheid is.
  • Economisch: het heeft een positief effect op de economie. Lokale producenten en leveranciers krijgen een boost.
  • Arbeidsmarkt: het zorgt ervoor dat werk en gezin beter gecombineerd kan worden. Zeker voor eenoudergezinnen kan dit een significant effect hebben.
  • Duurzame ontwikkeling: het helpt mee de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verwezenlijken.

Link:

Conceptnota schoolmaaltijden Jean-Jacques De Gucht

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder