Sla navigatie over

Een sterke samenleving van morgen maken we met de jongeren van vandaag. Een sterk vrijetijdsaanbod zorgt ervoor dat jongeren kennis maken mét en kunnen leren van andere jongeren.

Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd, is dat jongeren nood hebben aan ontspanning en aan ruimte om te ontspannen en hun vrije tijd te beleven. Sociaal contact en het even uit de dagdagelijkse beslommeringen van school en verwachtingen kunnen stappen zijn van levensbelang voor het mentale welzijn van onze jeugd.

Kinderrechten en het beschermen van de positie van kinderen en jongeren in onze samenleving zijn belangrijk. We houden bij het voeren van nieuw beleid steeds zicht op de gevolgen voor kinderen en jongeren. We geven jongeren ook inspraak in de besluitvorming. Op lokaal niveau kan dat door het stimuleren van samenwerking tussen lokale besturen en jeugdraden. Ook electoraal kiezen we voor de kracht van de jeugd: stemmen wordt voor de Europese verkiezingen vanaf 2024 mogelijk vanaf zestien jaar. Dit is de eerste stap om stemrecht te geven aan geëngageerde jongeren vanaf die leeftijd, en kan mits succes uitgebreid worden naar verkiezingen voor andere beleidsniveaus.

De jeugdsector moet transparante en duidelijke ondersteuning krijgen, waarbij we oog hebben voor eenvoudige en vlotte processen. We vertrouwen op de kracht van ons jeugdwerk om succesformules uit het verleden te koppelen aan een brede, inclusieve en toegankelijke werking die niet aan kwaliteit inboet.

We verzetten ons tegen segregerend jeugdwerk waarin groepen zich opsluiten in een eigen bubbel en kiezen voor innovatie en experiment die toelaten om kinderen en jongeren te verwelkomen in ons jeugdwerk zonder schotten. De investeringen van de overheid moeten zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen bereiken.

Qua ruimtegebruik strijden we tegen een teveel aan regulitis en maken we gedeeld, kortstondig en innovatief ruimtegebruik verder mogelijk. Jongeren hebben nood aan plaatsen om zichzelf te zijn en krijgen inspraak in, of worden betrokken bij de vormgeving ervan.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder