Sla navigatie over

Een sterke samenleving van morgen maken we met de jongeren van vandaag. Ook een stevig media- en cultuurbeleid is onderdeel van onze plannen. We willen de creativiteit van de artiest zo veel mogelijk aan bod laten komen. Tot slot moet een doortastend beleid ook aandacht hebben voor alle dieren in onze samenleving.

JEUGD

Geen betuttelend paternalisme voor onze jongeren. We moeten hen net beter ondersteunen en activeren!

Meer dan 7 op de 10 jongeren zitten bij een vereniging. Als partij pleiten we voor een verdere decentralisatie van het jeugdbeleid, want lokale overheden voelen beter de noden aan van hun lokale verenigingen. Wij willen meer vertrouwen geven aan onze jeugdwerkorganisaties. Door verder te snijden in de regulitis willen we ervoor zorgen dat verenigingen zich kunnen bezighouden met waar het omdraait; de jeugd.

Jongeren hebben recht op hun deel van de publieke ruimte en moeten af en toe luide activiteiten kunnen organiseren. Het is aan de lokale besturen om een plek te garanderen waar jongeren hun ding kunnen doen, waar ze kunnen fuiven, op kamp gaan en van zich kunnen laten horen.

Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat studenten meer uren mogen kloppen. Open Vld verhoogde het maximum aantal werkuren van een student van 475 naar 600. Voor ons is de volgende stap het laten vallen van alle huidige restricties op studentenarbeid. Zo kunnen studenten, die dat willen, onbeperkt bijverdienen.

We pakken het tekort van studentenkoten aan. Dit doen we door het huidig aanbod beter te benutten en door nieuwe initiatieven mogelijk te maken. We zorgen voor een versoepeld en duidelijk wettelijk kader met een minder drempels. Zo maken we andere vormen van huren meer toegankelijk, bijvoorbeeld: onderverhuren, hospitawonen en co-housen d.m.v. dubbelkoten. Zo geven we iedereen de kans om op kot te gaan.

Ook op vlak van (geestelijke) gezondheidszorg ondersteunen we onze jeugd. Jongeren tot 23 jaar kunnen voortaan gratis naar een psycholoog, dankzij de regering-De Croo.

EIGEN HUIS

Voor veel jonge mensen wordt de aankoop van een huis stilaan een verre droom. Dat kan niet. Ook deze generatie moet een betaalbare (starters)woning kunnen kopen. Daarom introduceerde Open Vld haar woonplan. Onze oplossing is de prijs doen dalen door het aanbod te laten toenemen. Zo krijgen ook jonge mensen zonder veel spaargeld of een hoog inkomen een eerlijke kans op de woningmarkt.

STEMRECHT VANAF 16 JAAR

Onze partij pleit al jaren voor stemrecht vanaf 16 jaar. Het geeft de kans om jongeren meer te betrekken bij politiek en democratie. Dankzij een wetsvoorstel van onze partij besliste de regering-De Croo om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven bij de volgende Europese verkiezingen. Door jongeren actief te betrekken bij de democratie, wakkeren we hun interesse aan voor samenlevingsvraagstukken en geven we hen de kans om mee hun toekomst te bepalen. Kiesrecht en burgerschap gaan hand in hand en dat willen we stimuleren. Een volgende stap is stemrecht vanaf 16 jaar op lokaal, regionaal en federaal niveau.

 

CULTUUR

Cultuur is belangrijk. Het vormt, in al zijn facetten, een krachtige bron voor ontspanning, laat mensen wegdromen en inspireert iedereen die er mee in contact komt. De COVID-lockdown en het sluiten van theaterhuizen, concerttempels en bioscoopzalen had onmiskenbaar effect op de talloze mensen die er op regelmatige basis van genieten. De cultuursector brengt mensen samen, en zorgt voor een gigantische return-on-investment. Van een bloeiende culturele sector profiteren zoveel andere, aangrenzende sectoren. Cultuur speelt ook een grote rol in inclusie en integratie.

We kijken ook verder dan de gevestigde waarden, grote artiesten krijgen hun eigen boontjes gedopt. Wij willen ook nieuw talent alle kansen geven, anders zullen we de Stromae van morgen nooit kennen. Daar waar de markt faalt moet de overheid inspringen. Innovatie en experiment zijn de humus van onze culturele sector, en projectsubsidies moeten vlot toegankelijk blijven voor de groep kunstenaars die zich daarop richten. We investeren in mensen, en niet in structuren. Zo laten we mensen kennismaken met cultuur, die investering werpt dan later zijn vruchten af door een langdurige interesse in onze kunstenaars en artiesten.

Wij willen de overmaat aan regels wegwerken. Neem bijvoorbeeld de sociale rechten en arbeidsstatuten die moet eenvoudiger worden ingericht voor de kunstenaar. Ook willen we dat er één aanspreek komt voor de cultuursector. Daarom pleiten we voor een cultuurambassadeur die de belangen van de sector behartigd.

 

MEDIA

Onze openbare omroep, de VRT, heeft als kerntaak het bieden van informatie, duiding, educatie, cultuur en sport. De VRT moet haar kerntaken blijven verzorgen. Maar daarbij moeten er meer jongeren bereikt worden, meer ingezet worden op diversiteit voor en achter de
schermen, en meer aandacht voor damessporten en G-sport.

Onze openbare omroep speelt een grote rol in mediawijsheid. Door blijvend in te zetten op onderzoeksjournalistiek en factchecks gaan we verder met de strijd tegen desinformatie en fake news. De Vlaming heeft recht op correcte en neutrale informatie.

 

DIERENWELZIJN

Voor Open Vld zijn alle dieren gelijkwaardig. We pakken elke vorm van dierenmishandeling grondig aan.

Daarvoor investeren we in strenge controles en handhaving, bestrijden we illegale handel en pleiten we voor een verbetering (en het inkorten) van het transport van levende dieren.

Voor het welzijn van onze dieren hebben we de afgelopen jaren enkele belangrijke stappen gezet. Zo namen we in Vlaanderen de ethische beslissingen om niet langer onverdoofde slachtmethoden toe te staan en beslisten we tot een uitdoving van de nertsenhouderij en het dwangvoederen.

Als mensen een biefstuk friet of een boterham met preparé willen eten gaan wij ze niet tegenhouden. Wel stimuleren wij een aanpassing van ons dieet naar minder maar bovenal meer lokaal vlees. Verder volgen we ook de innovaties op het gebied van kweekvlees met veel belangstelling.

We promoten het adopteren van honden vanuit binnenlandse asielen. Daarvoor ontwikkelen we een beleid dat de werking van asielen ondersteunt. Hieraan koppelen we de voorwaarde dat het asiel verder moet professionaliseren.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder