Sla navigatie over

Jeugdmonitor: meten is weten

De jeugdmonitor is ontworpen voor lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is gratis. Lokale besturen kunnen hem gebruiken om te peilen naar wat kinderen en jongeren wensen, welke problemen ze ondervinden, wat ze leuk of vervelend vinden in de buurt: is er genoeg plaats om te spelen? Kan je op een veilige manier naar school? Wat kan je er doen in je vrije tijd? 

De resultaten van de anonieme bevragingen geven lokale besturen zicht op wat er reilt en zeilt in de leefwereld van jongeren en maakt het mogelijk om het beleid meer kindvriendelijk te maken: meer speelruimte, veiliger en makkelijker onderweg, een propere en aangename woonomgeving. 

“Sinds de invoering van de lokale meerjarenplanning worden er geen jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid,” verduidelijkt minister Homans. “Steden en gemeenten kunnen autonoom hun eigen jeugdbeleid uitstippelen. Hierbij blijven de ervaringen en de perceptie van kinderen en tieners belangrijk. Met de jeugdmonitor bieden we hen alvast een handig instrument om de mening van hun jongste burgers te horen.”

Deze tool geeft de lokale besturen een ruggensteun om kinderen en jongeren te blijven betrekken bij het jeugdbeleid van hun stad of gemeente. Op die manier kan je het beleid bijsturen of de resultaten meenemen naar de volgende beleidsperiode.

“Participatie van kinderen en jongeren blijft belangrijk, dat staat buiten kijf”, benadrukt minister Gatz. “Als Vlaams minister van Jeugd wil ik er blijven op toezien dat ook onze meest kwetsbare burgers hun stem kunnen laten horen. Hebben ze genoeg plaats om te spelen? Kunnen ze veilig naar school of naar de jeugdbeweging? Vinden ze het aangenaam wonen in hun buurt? Met de jeugdmonitor  kunnen lokale besturen op een laagdrempelige manier polsen naar de wensen en bezorgdheden van kinderen en tieners. En er ook op inspelen. Het is meteen ook een hulpmiddel voor steden en gemeenten om een kindvriendelijk lokaal beleid uit te stippelen. Een duwtje in de rug dus om het label kindvriendelijke stad of gemeente te behalen. “  

De jeugdmonitor bevat een set vragen voor kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar. De twee vragenlijsten, één voor kinderen en één voor tieners, zijn inhoudelijk, technisch en qua woordgebruik zorgvuldig getest bij de doelgroep door Kind en Samenleving. 

Eens duidelijk is wat het lokale bestuur precies te weten wil komen, kan het via een unieke login groepen samenstellen, bevragingen aanmaken en contacten leggen met scholen en andere instanties (sportclubs, jeugdbewegingen of andere) om de bevragingen te organiseren en te begeleiden. Wanneer de enquête achter de rug is, kan het lokale bestuur op een eenvoudige manier een overzichtelijk rapport met de resultaten opvragen. Twee handleidingen tonen lokale besturen en begeleiders stap voor stap hoe ze met de tool aan de slag kunnen gaan. 

De jeugdmonitor is opgebouwd rond drie thema’s:

  • Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
  • Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
  • Mijn school en hobby’s

Benieuwd? www.jeugdmonitor.vlaanderen.be

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder