Sla navigatie over

Jobs, jobs, jobs! – Ze zijn er effectief!

Het akkoord behelst de toegelaten groei van de lonen, bovenop de index en bovenop de baremieke verhogingen: “Dit akkoord bepaalt de marge waarbinnen onze lonen gaan stijgen de komende twee jaar”, aldus Lachaert. Het IPA is belangrijk voor zowel de sociale rust in ons land, als voor de consumptie van de mensen. Het bereiken van dit akkoord is dus essentieel voor de werknemers in ons land. Hun koopkracht zal immers toenemen.

 

Loonkost

 

Naast de overeenkomst tussen de sociale partners, haalde Lachaert een tweede belangrijk punt aan, namelijk de loonkostenhandicap. “Wij hebben de loonkostenhandicap in ons land sinds 1996 weggewerkt”, zegt Lachaert. Dat betekent dat wij terug concurrentieel zijn wat betreft loonkosten in vergelijking met andere landen, namelijk Duitsland, Nederland en Frankrijk. “Het beleid van deze regering blijkt dus te werken”, besloot Lachaert. De pijnlijke maatregelen die we namen, resulteren vandaag wel degelijk in extra jobs.

 

“Als wij een indexsprong moeten doorvoeren, is dat niet met onze volle goesting, maar van die maatregel zien we wel het resultaat vandaag”, stelt Lachaert. Tijdens zijn tussenkomst in de Kamer verwees hij naar het weekblad Knack dat deze week “JOBS JOBS JOBS” op hun voorpagina plaatste: 6% minder werklozen en 26,4% meer vacatures. Deze cijfers zijn  een beduidende vooruitgang en het geeft aan dat we de goede kant opgaan met onze economie.

 

Het IPA houdt bovendien in dat de laagste pensioenen stijgen, door de invulling van de welvaartsenveloppe. Ook dit juichte Lachaert toe, gezien dit mensen zien die het vandaag moeilijk hebben.

 

Tot slot citeerde Lachaert Willy De Clercq zaliger: “Men kan geen sociaal paradijs bouwen op een economisch kerkhof. Dat houdt u in gedachten, meneer de eerste minister, en dat kunnen wij enkel aanmoedigen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder