Sla navigatie over

Joods Nieuwjaar 2017: Nieuwjaarswens voorzitter Rutten

Rosj Hasjana houdt een belofte in om de harmonie in de wereld elk jaar opnieuw te herstellen. Zowel op het internationale als binnenlandse toneel kunnen we zo’n herstel best gebruiken. De jaren van economische crisis liggen weliswaar achter ons, maar het wij-zij denken en radicalisering allerhande op het internationale toneel en ook in ons eigen land lijken terug van nooit weggeweest. Tegen zo’n achtergrond is verzuring vaak niet meer dan het logische gevolg.

Als voorzitter van de Vlaamse liberalen en democraten maak ik me daarover zorgen. Om echt vrij te kunnen zijn moeten mensen zich immers tot onafhankelijke wezens kunnen ontwikkelen die de toekomst met vertrouwen en met goesting tegemoet zien. Dat vereist dat je jezelf in alle vrijheid kan ontplooien in een omgeving die deze vrijheid koestert en omarmt. Een steeds meer radicaliserende omgeving is daarvan de antipode. 
We mogen de grondslagen van onze open samenleving, die mensen tot vrijheid wil brengen, daarom niet als vanzelfsprekend beschouwen. Telkens opnieuw moeten we ons inzetten om die vrijheid te beschermen tegen wie ze wil inperken. Een neutrale overheid stimuleert in de samenleving een rijk levensbeschouwelijk landschap -waarvan de joodse gemeenschap zo’n belangrijk onderdeel van uitmaakt- omdat ze iedereen gelijk behandelt. Individuele grondrechten beschermen ons tegen het soort waanzin waar vandaag mensen overal ter wereld het slachtoffer van zijn, en waar ook de joodse gemeenschappen door werden getroffen. Een inclusieve, open samenleving verzekert dat iedereen zich in de maatschappij thuis kan voelen, hoe je het leven ook wil invullen, en wat ook je overtuigingen zijn.

Samen zorgen deze maatschappelijke grendels voor harmonie in de mens en in zijn leefomgeving. Ze zijn het beste tegengif voor de negatieve spiraal die de ons omringende wereld soms in de greep lijkt te hebben. Omdat we allen deugd hebben van het herstellen van de harmonie in de mens en in de gemeenschap heb ik niets dan bewondering voor de verbondenheid en de warme symboliek die van het Rosj Hasjana feest uitgaat. 
Ik wens u dan ook allen een bijzonder gezond, voorspoedig, gelukkig en fijn nieuwe jaar. 
Sjana tova Oemetoeka 5778!

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder