Sla navigatie over

Twee bedrijven erkend om biometrische toegangscontrole in Belgische havens te voorzien

Biometrische toegangscontrole wordt een belangrijk nieuw wapen in de strijd tegen drugssmokkel. De wettelijke basis werd voorzien in de wet maritieme beveiliging die sinds 1 januari van kracht is. Nu werden de eerste bedrijven erkend die sinds 1 november biometrische gegevens mogen aanbieden voor de toegang tot haventerreinen, netwerk- en informaticasystemen en het opstarten van machines mogelijk te maken. Van een systeem met badges zonder biometrie en toegangscodes maken criminelen immers soms misbruik. Minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt vindt het belangrijk dat dankzij een strengere toegangscontrole er kan op toegezien worden dat enkel bevoegde personen toegang krijgen tot de havens. Zo kunnen drugssmokkelaars en andere personen met slechte bedoelingen moeilijker in terminals binnendringen. 

Vandaag controleren havenfaciliteiten met toegangsbadges en toegangscodes wie hun terreinen mag betreden. Een makkelijk te misbruiken systeem indien er geen biometrische verificatie is. Zo kunnen badges verloren raken of kunnen ze worden doorgegeven. Met gestolen of gekregen badges zouden criminelen toch de haven binnenraken.

Eerste wet rond gebruik biometrische gegevens

De minister van Justitie en Noordzee werkte een regelgevend kader uit om biometrische gegevens te kunnen inzetten in de havenbeveiliging. Het was de eerste Belgische wet rond de verwerking van biometrische gegevens. Deze bepaalt welke bedrijven biometrische gegevens mogen gebruiken en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen zodat de privacy gegarandeerd is.

Biometrische gegevens zijn heel gevoelige informatie. Daarom mogen enkel erkende organisaties biometrische gegevens verwerken. Verwerkers moeten daarbij zeer strenge regels naleven. Zo mogen biometrische gegevens nooit centraal of ongecodeerd opgeslagen worden, om te vermijden dat een hacker die informatie zou kunnen stelen. 

Eerste 2 erkenningen

Twee bedrijven, Alfapass en NineID, kregen op advies van de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging een erkenning van de minister van Noordzee. Daarvoor werden ze grondig gecontroleerd door DG Scheepvaart en het Centrum voor Cyberbeveiliging. Vanaf 1 november mogen ze biometrische gegevens verwerken en deze diensten aanbieden aan bedrijven in de haven.

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie en Noordzee: “In tegenstelling tot bijvoorbeeld de haven van Rotterdam, is de Antwerpse haven veel moeilijker te beveiligen vanwege haar open karakter met veel toegangswegen. Daarom is het belangrijk dat we met de wet maritieme beveiliging ingezet hebben op een veel strengere en efficiëntere beveiliging van onze havens. Deze wet voorziet onder meer in een betere perimeterbeveiliging met   meer en beter hekwerk, camera’s en nu ook het gebruik van biometrische gegevens voor o.a. toegangscontrole. Dit laatste is belangrijk omdat we weten dat een systeem met toegangscodes en –badges zonder biometrie veel te gevoelig kan zijn voor misbruik. Nu deze twee bedrijven werden erkend om deze service aan te bieden, kunnen we aan de slag om ook dit achterpoortje te sluiten.”

Frederik Keysers, co-founder NineID: “We zijn opgetogen om de allereerste erkenning te ontvangen om biometrische toegangscontrole in Belgische havens te voorzien. Het is een duidelijk bewijs van de betrouwbaarheid van ons biometrisch toegangscontrolesysteem en bevestigt onze toewijding om geavanceerde beveiligingsoplossingen te leveren voor de maritieme sector."

Lode De Maesschalck, CEO Alfapass: “Wij zijn zeer verheugd door deze erkenning. Alfapass staat al jaren garant voor een correcte identificatie en authenticatie van individuen. Deze erkenning bevestigt ons als pioniers in digitale identificatie- en authenticatieoplossingen, en onderstreept onze toewijding voor hoogwaardige gegevensbeveiliging en privacybescherming, volledig in overeenstemming met de maritieme wetgeving.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder