Sla navigatie over

Staatsblad.be: na 27 jaar nieuwe website voor het Belgisch Staatsblad

De intussen iconische lay-out uit de jaren ’90 met wolkjes als achtergrond is niet langer. Deze ochtend werd de gloednieuwe website van het Belgisch Staatsblad gelanceerd. Het Staatsblad is niet enkel gemoderniseerd, maar ook veel gebruiksvriendelijker geworden. Wie opzoekingen wil doen en publicaties consulteren, kan dat voortaan eenvoudiger en efficiënter. Ook alle wetboeken zijn voortaan op één plaats terug te vinden. Het gaat om een nieuwe belangrijke stap in de digitalisering van Justitie.

Het Belgisch Staatsblad is het officiële publicatieblad van de Belgische staat. Het is een onderdeel van de FOD Justitie en speelt een cruciale rol in de rechtsstaat. Onder andere wetten, decreten, ordonnanties, koninklijke besluiten, oprichtingsakten en statutenwijzigingen kunnen pas in werking treden na een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Sinds 3 juni 1997 is het Belgisch Staatsblad online beschikbaar en vanaf 1 januari 2003 werd de papieren versie afgeschaft. Dagelijks worden zo’n 700.000 sitepagina’s geconsulteerd door onder andere burgers, overheidsinstellingen, de rechterlijke orde, journalisten, advocaten en meer.

Sinds de lancering van de website in 1997 bleven de lay-out en de structuur van de website echter ongewijzigd. Het leek wel alsof de tijd stil was blijven staan. Hoewel de website dagelijks wordt geüpdatet met nieuwe publicaties, was deze compleet gedateerd en allerminst gebruiksvriendelijk om opzoekingen te doen. Het moet de afgelopen decennia ongetwijfeld talloze frustraties naar boven hebben gebracht. Voor bepaalde schijnbaar eenvoudige zaken moest men de achterpoortjes kennen. Een URL van de Nederlandstalige versie van een publicatie bekomen, kon bijvoorbeeld niet rechtstreeks. Men moest eerst de Franstalige versie openen om vervolgens met de rechtermuisknop te klikken op de link naar de Nederlandstalige versie en zo het bronadres kopiëren. Het is slechts een voorbeeld van vele kafkaiaanse toestanden.

Overzichtelijker en gebruiksvriendelijker

Toen bij het begin van deze legislatuur de digitale transformatie van Justitie in gang is gezet, werd opdracht gegeven om ook het Belgisch Staatsblad te moderniseren, met de een gloednieuwe website als exponent. De bijhorende vernieuwde website ging vanmorgen online. Niet langer hoeft men te surfen naar www.ejustice.just.fgov.be om het Belgisch Staatsblad te consulteren. Dit kan nu via www.staatsblad.be.

Achter de schermen werd reeds een nieuw dossierbeheersysteem uitgerold voor de medewerkers van het Staatsblad.

Het nieuwe design sluit aan bij de lay-out van de website van de FOD Justitie en Just-on-Web, de centrale digitale toegangspoort van Justitie. De nieuwe website is niet enkel overzichtelijker gemaakt, maar ook gebruiksvriendelijker. Opzoekingen doen en publicaties consulteren verloopt voortaan veel eenvoudiger. Ook het delen van zoekresultaten of URL’s en het downloaden van publicaties kan voortaan moeiteloos. Daarnaast is de website ook voor het eerst aangepast aan mobiele apparaten.

Edities gaan terug tot 1960, alle wetboeken gecentraliseerd

Bovendien gaan de beschikbare edities van het Belgisch Staatsblad voortaan terug tot 1960 in plaats van het jaar 1997. In een volgende fase worden, in samenwerking met de KU Leuven, de edities vanaf 1939 toegevoegd. Ook de Justel-databank, een aparte tab van de website van het Belgisch Staatsblad met de Belgische wetgeving, is fors uitgebreid. Sinds vandaag zijn daar de complete wetboeken terug te vinden. Dit is bijvoorbeeld handig voor rechters en advocaten die zich willen inwerken in het nieuw Strafwetboek. In de Justel-databank vind je de geconsolideerde wetgeving terug. Dit houdt in dat je snel wijzigingen in de wetgeving kan opvolgen, omdat je de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad al toegang hebt tot de gewijzigde tekst.

Zoekmotor met AI

In een volgende fase wordt er een nieuw portaal gelanceerd voor de publicatie van een wetgevende tekst in het Staatsblad. Iedereen die een wetgevende tekst wil zien verschijnen vanuit de federale, regionale en communautaire instellingen kan zijn aanvraag via dit portaal doen en de status van zijn publicatie opvolgen.

Er wordt ook een AI-tool geïntegreerd, die onder andere de zoekfunctie verder zal verbeteren. Momenteel bevinden we ons in de fase waarin verschillende AI-zoekmotoren worden getest om na te gaan welk model het beste resultaat oplevert, zowel in functie van de nauwkeurigheid van de resultaten als de kostprijs.

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie: "De oude website van het Belgisch Staatsblad in jaren ‘90-stijl is voor sommigen pure nostalgie, maar voor de meesten is het een herinnering aan pure kafka. Het was een van de minst gebruiksvriendelijke overheidswebsites. Ongetwijfeld hebben talloze mensen er de voorbij decennia op gevloekt. Maar gelukkig is dat verleden tijd. Het Belgisch Staatsblad heeft met Staatsblad.be een gloednieuwe en fris ogende website, die veel gebruiksvriendelijker is. Het belang hiervan voor onze rechtsstaat mogen we niet onderschatten. Geen wet, koninklijk besluit of oprichtingsakte kan in werking treden zonder publicatie in het Staatsblad. Je moet dit dan ook makkelijk kunnen consulteren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder