Sla navigatie over

Kaaimantaks uitgebreid naar feitelijke verenigingen zoals vakbonden

De zogenaamde Kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten bekomen via een buitenlandse juridische constructie, fiscaal worden toegerekend aan de oprichter of derde-begunstigde alsof deze de inkomsten rechtstreeks heeft ontvangen. “Met deze taks heeft de regering een belangrijke fiscale achterpoort gesloten. Dergelijke winsten die geboekt worden via buitenlandse beleggingen en rekeningen zijn nu ook belastbaar. Dit was een belangrijke stap in de richting van een meer rechtvaardige fiscaliteit”, aldus Luk Van Biesen.

Deze doorkijkbelasting wordt toegepast op alle personen en rechtspersonen. “Zelfs vzw’s en stichtingen voor het goede doel moeten roerende voorheffing op hun eventuele buitenlandse roerende inkomsten betalen”, weet het liberale Kamerlid. “Maar merkwaardig genoeg, ontsnapten feitelijke verenigingen wel aan deze Kaaimantaks. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakbonden en politieke partijen die eventueel buitenlandse beleggingen en rekeningen handhaven. We moesten in het kader van een rechtvaardige fiscaliteit ook voor hen dit buitenlands achterpoortje sluiten. Iedereen gelijk voor de wet!”

Van Biesen diende in mei een wetsvoorstel in om de Kaaimantaks uit te breiden naar feitelijke verenigingen. De federale ministerraad heeft nu besloten om dit voorstel mee op te nemen in de aanscherping van de wet. Van Biesen is tevreden.

Er was volgens het liberale Kamerlid immers geen enkele logische reden waarom feitelijke verenigingen uitgesloten zijn van de Kaaimantaks. “Feitelijke verenigingen die in België inkomsten verwerven uit beleggingen, betalen hier roerende voorheffing op, net zoals personen en rechtspersonen. Maar wanneer inkomsten in het buitenland worden verworven en worden gestort op een buitenlandse rekening, zijn zij die belasting plots niet meer verschuldigd. Dat is niet alleen onlogisch, maar ook fiscaal onrechtvaardig ten opzichte van entiteiten die deze belasting wel verschuldigd zijn.” Die ongelijkheid wordt dus nu weggewerkt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder