Sla navigatie over

Kamer beschermt zelfstandige bank- en verzekeringsagenten tegen eenzijdige kostenverhogingen

De plenaire vergadering in de Kamer stemde donderdag unaniem voor de wet Verhelst. De wet verruimt de bescherming van zelfstandige bank- en verzekeringsagenten tegenover hun principaal. Initiatiefneemster Kathleen Verhelst (Open Vld): 'Vandaag kan een principaal eenzijdig kosten doordrukken tegenover de zelfstandige agenten. Door hun economische afhankelijkheid is de bankagent aan zijn lot overgelaten. Deze wet zal het onderlinge overleg en de contractuele vrijheid te stimuleren.'

De wet, dat een wijziging van het wetboek economisch recht inhoudt, is een aanvulling op de wettelijke bescherming tegen eenzijdige verhogingen van commissielonen. Die bescherming werd door de principaal (de grootbank of -verzekeraar die geldt als hun overste) omzeild door verhogingen door te rekenen via andere kostenkanalen. 'Tot vandaag', zo stelt Verhelst. 'Zelfstandige agenten hadden geen andere keuze dan de verhogingen te ondergaan. Binnenkort zullen ze het recht hebben om hun contract eenzijdig te verbreken bij dergelijke feiten. Zónder dat ze hun recht op een vergoeding verliezen en zónder dat ze de eerste zes maanden verboden te worden aan de slag te gaan voor een andere principaal.'

Het eenzijdig opleggen van kosten zal aanzien worden als een verbreking van de onderlinge overeenkomst. BZB-Fedafin, de betrokken beroepsvereniging, is bijzonder tevreden met het initiatief van volksvertegenwoordiger Verhelst. 'Kathleen had oor naar en oog voor de bezorgdheden van de agenten en diende een wetsvoorstel in', zo luidt het bij de organisatie. Het paritair overlegorgaan waarin de verschillende belanghebbenden zetelen wordt bevoegd voor toekomstige goedkeuringen van eventueel door te rekenen kosten. Verhelst: 'Op die manier stimuleert deze wet het onderlinge overleg en de contractuele vrijheid. Het evenwicht is hersteld.'

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd in de Kamer. 'Ik ben tevreden dat dit kamerbrede steun kan genieten. Zowel van meerderheid als van oppositie. Van links tot rechts. Het rechtvaardigt de urgentie die ik in dit dossier vroeg', besluit het Kamerlid.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder