Sla navigatie over

Kamer geeft vertrouwen aan regering Michel

Dinsdag legde de kersverse liberale premier Charles Michel zijn regeerverklaring af in de Kamer. De focus van het regeerakkoord dat Open Vld, MR, CD&V en N-VA vorige week afsloten, ligt op de economie. “De komende vijf jaren is er geen ruimte voor communautaire discussies en zal het herstel van de concurrentiepositie van onze bedrijven en de koopkracht van de burgers de absolute prioriteit zijn”, klonk het op de regeringsbanken.  

Woensdag en donderdag debatteerde de Kamer tot in de vroege uurtjes over het regeerakkoord. “Het was een scherp inhoudelijk debat, omdat deze regering een duidelijke ideologische keuze maakt”, licht Kamerfractieleider Patrick Dewael toe. “De afgelopen regeringen hebben we met socialisten in de regering belangrijke stappen gezet om onze economie te versterken. Denk maar aan de pensioenhervorming van onze liberale ministers, of het sluiten van het competitiviteitspact. Maar de uitdagingen wat betreft onze rigide arbeidsmarkt, de pensioenen en de concurrentiekracht blijven groot. We hadden nood aan een meer doortastende aanpak, meer hervormingen, meer moed. Deze nieuwe centrumrechtse regering toont die moed. Want alleen door te hervormen kunnen we opnieuw groeien, jobs creëren en op die manier ook onze sociale welvaart bestendigen. Deze regering is dus bijzonder progressief, liberaal en toekomstgericht.”  

Dewael pareerde tijdens het debat de kritieken uit linkse hoek. “Welk alternatief hebben jullie? De belastingen verhogen? De staatsschuld laten exploderen? Die recepten uit de jaren ’70 werken niet. Conservatief vasthouden aan de verworvenheden van gisteren brengt ons geen meter verder. Dat hebben socialisten in het buitenland al langer in gezien. We moeten mensen perspectief bieden op werkbaar werk, op meer koopkracht, op meer vrijheid en ruimte voor initiatief. Deze regering geeft dat perspectief.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder