Sla navigatie over

Kamer keurt resolutie goed in strijd tegen IS

Afgelopen woensdag namen de gemengde commissies Defensie en Buitenlandse Zaken een resolutie aan die de inzet mogelijk maakt van 6 F-16 gevechtsvliegtuigen in Irak in de strijd tegen IS. Vanmiddag keurde de gehele Kamer deze resolutie goed.

 

Kamerlid Nele Lijnen: “Onze vliegtuigen zullen enkel in Irak optreden, gezien dat land uitdrukkelijk om hulp vroeg in de strijd tegen IS. Zo voldoen we aan internationaalrechtelijke verplichtingen. De Kamer zal nauw toezien op het verloop van deze missie en ze na 1 maand evalueren.”

 

Daarnaast roept de resolutie op om de nodige politieke, diplomatieke, financiële, economische en humanitaire stappen te ondernemen om het probleem van IS ten gronde aan te pakken. “Het is naïef te denken dat een militair optreden zou volstaan”, zegt Lijnen. Ook dringt de Kamer er op aan om de nodige voorzorgsmaatregelen in België te treffen, om te anticiperen op een mogelijke verhoging van de terreurdreiging.

 

Kamervoorzitter Patrick Dewael lichtte in zijn toespraak voor de stemming duidelijk toe waarom de terreurorganisatie moet bestreden worden: “IS ontzegt miljoenen burgers in Irak en Syrië hun mensenrechten, fundamentele waarden, vrijheden en zelfs hun levens. De wreedheid is met geen pen te beschrijven. Het is de plicht van de internationale gemeenschap om op te treden en de fundamentele mensenrechten te verdedigen die verankerd zijn in de Europese en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.” Hij besloot met een citaat van Elie Wiesel, Nobelprijswinnaar voor de Vrede: “Neutraliteit is altijd in het voordeel van de onderdrukker. Stilte moedigt de beul aan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder