Sla navigatie over

Kamer stemt resolutie van Lijnen tegen gedwongen kinderhuwelijken

Plan België organiseerde in oktober 2014 een conferentie over gedwongen kindhuwelijken in samenwerking met Kamerleden Nele Lijnen (Open Vld) en Karine Lalieux (PS). Beide dames dienden vervolgens een resolutie in om de problematiek hoog op de agenda van de regering te plaatsen. N-VA, CD&V, sp.a en de Franstalige partijen van meerderheid en oppositie zetten eveneens hun schouders onder dit initiatief.

                           

27 kinderhuwelijken per minuut

Dagelijks worden 39.000 meisjes gedwongen uitgehuwelijkt. Wanneer er niet wordt ingegrepen, zullen in de periode 2010-2020 142 miljoen minderjarige meisjes het slachtoffer zijn van deze vorm van gendergerelateerde discriminatie en geweld.

 

De gevolgen van kinderhuwelijken zijn verregaand voor vrouw en maatschappij. Nele Lijnen: “Niet alleen zijn er de gezondheidsrisico’s zoals fysieke en seksuele mishandeling, kraambedsterfte en doodgeboren kinderen door zwangerschap op jonge leeftijd. Ook sociaal-economisch zijn de gevolgen zwaar: meisjes verlaten de schoolbanken, worden afhankelijk, leven in armoede en sociaal geïsoleerd van hun eigen familie en kennissen… Hele levens en de maatschappij in haar geheel worden in feite ontwricht.”

 

De Kamerleden vinden dat geen enkele cultuur, godsdienst of gebruik mag worden aangehaald om handelingen te rechtvaardigen die afbreuk doen aan de gendergelijkheid en de lichamelijke en psychische integriteit van vrouwen. Discriminatie tussen man en vrouw is onaanvaardbaar. Dat is het uitgangspunt van de resolutie die over de grenzen van meerderheid en oppositie tot stand kwam.

 

Bi- en multilateraal sensibiliseren

Concreet vragen de Kamerleden aan de regering om de gedwongen kinderhuwelijken hoog op de agenda te plaatsen in de bilaterale relaties, in het bijzonder met onze partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking. “Het fenomeen doet zich voor in zeven van onze achttien partnerlanden. Niet in het minst in Congo waar het gebruik algemeen is verspreid. Ook in Niger is 75% van de jonge twintigers uitgehuwelijkt. Ons land werkt momenteel aan een overeenkomst met dat land. Een belangrijke opportuniteit om de kinderhuwelijken hier expliciet in op te nemen. We moeten de evoluties in onze partnerlanden ook goed opvolgen”, zegt Lijnen.

 

Naast de bilaterale initiatieven van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, vragen de volksvertegenwoordigers om het thema aan te kaarten in de EU en internationale organisaties zoals de VN en de Afrikaanse Unie. “De strijd tegen kinderhuwelijken wordt immers diplomatiek vooral op Europees niveau gevoerd.” Volgens de Kamerleden moeten het gendervraagstuk, seksuele rechten en verwante thema’s ook een voorname plaats verwerven in de post-2015 millenniumdoelstellingen. Een eensgezind Europees standpunt daaromtrent is wenselijk en België moet een voortrekkersrol spelen.

 

“Er is niet één eenvoudige oplossing voor dit probleem. Een horizontale en transversale aanpak is nodig. Daarbij zijn onder meer armoedebestrijding, emancipatie, het vrijwaren van mensenrechten en onderwijs van cruciaal belang.”

 

Lijnen verwacht dat de regering gevolg zal geven aan hun resolutie. Volgens de beleidsnota van minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo zijn de rechten van het kind, de universaliteit van de mensenrechten, non-discriminatie… belangrijke ijkpunten van het beleid. Bovendien identificeert de nieuwe wet inzake Ontwikkelingssamenwerking uit 2013 genderbeleid als een belangrijk aandachtspunt. Ook voor buitenlandminister Reynders zijn de mensenrechten een hoeksteen van het beleid. De uitvoering van deze wet, het regeerakkoord en de voormelde beleidsnota willen de Kamerleden middels hun resolutie ondersteunen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder