Sla navigatie over

Kamercommissie Buitenlandse Zaken herijkt relaties met Saoedi-Arabië

De recente ophef over Saoedi-Arabië heeft tot een breed debat geleid in de Kamer over de relaties die België met dat land onderhoudt. Turtelboom: “Saoedi-Arabië voert oorlogen in de regio, ze verspreiden hun radicaal wahabisme naar onder meer ons land, en vegen hun voeten aan zowat alle mensenrechten en in het bijzonder de vrouwenrechten. Een grondig debat over onze relaties met dat land drong zich dus op.”

De partijen van meerderheid en oppositie werkten samen een resolutie uit waarin de nieuwe krijtlijnen voor de relaties met Saoedi-Arabië worden uitgezet. Deze resolutie werd vanmiddag aangenomen in de bevoegde commissie. “Buitenlandminister Reynders en de regering moeten deze nieuwe richtlijnen nu handhaven in hun bilaterale relaties, maar ook op Europees en internationaal niveau”, licht Tim Vandenput toe.

Het parlement zet volgende lijnen uit in de resolutie:

  • In overleg met de deelstaten, die bevoegd zijn voor buitenlandse handel, moet de regering een overkoepelende Belgische strategie uitwerken.
  • De economische handelsmissies van België moeten worden stopgezet.
  • Er moet een Belgisch wapenembargo komen ten opzichte van Saoedi-Arabië. Op Europees en VN-niveau moet België pleiten voor een soortgelijk embargo.
  • Op Europees niveau moet ons land pleiten voor het herbekijken van de Europese economische relaties. Dit moet leiden tot gerichte economische sancties tegen gezagdragers die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. In een eventueel vrijhandelsverdrag met Saoedi-Arabië moeten strikte en opschortende mensenrechtenclausules worden opgenomen.
  • De Belgische diplomaten moeten binnen de VN zich extra inspannen om Saoedi-Arabië internationaal onder druk te zetten om hun mensenrechtenbeleid structureel te verbeteren.

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder