Sla navigatie over

Kamercommissie Defensie unaniem: een betere psychosociale omkadering voor militairen en de invoering van een “adaptatiesas”.

 Kamercommissie Defensie unaniem: een betere psychosociale omkadering voor militairen en de invoering van een “adaptatiesas”.

De Kamercommissie Defensie heeft woensdag voltallig ingestemd met een initiatief van Open Vld-kamerleden Jasper Pillen en Tania De Jonge. “Een adequate en goed uitgewerkte psychosociale  begeleiding voor onze militairen is meer dan ooit noodzakelijk. We mogen de vele vrouwen en mannen die vaak in penibele omstandigheden missies uitvoeren in binnen- én buitenland niet aan hun lot overlaten. Dit kan onder meer door te werken met een adaptatiesas, waarbij er een tussenfase wordt ingebouwd tussen de werkzaamheden op het terrein van de missie en de thuiskomst”.

Militairen worden in de uitoefening van hun taken vaak blootgesteld worden aan extreme situaties. Ook krijgen ze te maken met ingrijpende en traumatische gebeurtenissen in conflictgebieden. “Operaties in gebieden als Afghanistan of Mali hebben een zware impact op zowel militair- als burgerpersoneel. Daarbij mogen we het mentale aspect en problemen zoals burn-out of het post-traumatisch stresssyndroom niet negeren. We zijn het aan onze militairen verschuldigd om hen goed te begeleiden en roepen de regering dan ook op om hier werk van te maken”, aldus Jasper Pillen en Tania De Jonge. 

Adaptatiesas

Er is op vandaag al aandacht voor (mentaal) welzijn van onze militairen maar we moeten hier nog sterker op inzetten. “Het beeld van een militair die na een missie terug naar huis keert, de partner en de kinderen in de armen sluit en naadloos overgaat tot de orde van de dag, klopt niet. De overgang van een abnormale en extreme conflictsituatie naar de thuisomgeving is absoluut niet eenvoudig” zo zegt Jasper Pillen.

Een zogenaamde adaptatiesas kan deze overgang faciliteren. Door tijdens een tussenfase in een gecontroleerde omgeving de nodige psychosociale ondersteuningsactiviteiten aan te bieden ondersteunen we militairen in hun terugkeer naar het ‘normale leven’. Daarna kan er dan verder post-operationele hulpverlening worden geboden.

Onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werken al langer met een dergelijke tussenstop. “Hier en daar wordt daar ietwat lacherig over gedaan, alsof het zou gaan om enkele dagen Club Med maar dat is het dus absoluut niet. Het gaat om een noodzakelijke begeleiding die weliswaar niet kan vermijden dat militairen worden blootgesteld aan extreme stress of trauma’s maar die ze wel helpt om er nadien op een adequate manier mee om te gaan waardoor we de gevolgen ervan kunnen beperken. Deze fase maakt dan ook integraal deel uit van de missie of opdracht. Een performante begeleiding, ook op psychosociaal vlak, vertaalt zich in lagere uitvalcijfers en zorgt ervoor dat werken voor Defensie aantrekkelijk blijft ” zo besluiten Pillen en De Jonge.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder