Sla navigatie over

Kamerleden Patrick Dewael en Egbert Lachaert leggen federale kieskring op tafel in het Parlement.

Patrick Dewael en Egbert Lachaert van Open Vld dienden deze week een voorstel in om een federale kieskring voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers in te voeren. Het voorstel bepaalt dat naast de provinciale kieskringen die we nu kennen er een federale kieskring zou komen, zonder het aantal parlementsleden te verhogen. Zo zouden 20 van de 150 leden van de Kamer verkozen worden via die nieuwe kieskring.

Bij Open Vld zijn ze al langer voorstander van het idee. “Wanneer je beslissingen neemt voor heel België, moet je ook verantwoording afleggen in het hele land. We zitten momenteel met een democratisch deficit: de politieke beslissingen die op federaal niveau worden genomen, gelden voor het hele land maar tezelfdertijd leggen de partijen enkel verantwoording af in hun eigen landsgedeelte” stellen Dewael en Lachaert. “De kiezer moet ook de kans krijgen om zich uit te spreken over de politici aan de andere kant van de taalgrens. In een federaal land is dat een noodzaak, eens te meer in ons land waar de debatten nu hoofdzakelijk in verschillende publieke ruimten plaatsvinden.”

Grondwettelijk is het nochtans mogelijk voor bijvoorbeeld een Vlaamse politieke partij om zich in Franstalig België te presenteren maar in de praktijk gebeurt dat niet omdat die partij er geen belang bij heeft om te concurreren met de anderstalige zusterpartij. De federale kieskring heeft niet enkel de doelstelling om de legitimiteit van het federale niveau te versterken, het voorstel draagt ook bij tot het politieke debat aldus Dewael en Lachaert. “Bepaalde partijen stoken graag communautaire vuurtjes en geven de andere kant van de taalgrens wel eens gemakkelijk de schuld zonder met elkaar in debat te gaan. Die negatieve tendens moet verholpen worden. Bij een federale kieskring zal de kiezer, bijvoorbeeld op sociaal-economisch vlak, de overeenstemming kunnen zien bij Open Vld en MR maar ook de tegenstellingen tussen PS en N-VA.”

Verschillende andere partijen, waaronder MR, hebben zich recent ook voorstander getoond van de federale kieskring. Voor Open Vld mag het snel gaan: “Het betreffende artikel in de Grondwet staat open voor herziening, we kunnen deze hervorming dus onmiddellijk doorvoeren eens we een akkoord hebben. Wij leggen dit concreet  voorstel daarom op tafel, zodat we het debat met de andere partijen kunnen voeren in het Parlement.”

Dewael en Lachaert benadrukken het belang van de federale kieskring in onze federale staatsstructuur en het positieve effect op de efficiëntie van de federale besluitvorming. “Deze maatregel zal niet alleen de band tussen de burger en de besluitvormers versterken, hij zal er ook voor zorgen dat onze aandacht niet verloren gaat aan artificiële communautaire twisten. De uitdagingen waar we vandaag voor staan betreffen heel het land. De burgers verdienen dan ook dat de oplossingen voor die uitdagingen op basis van inhoud, volgens de ideologische en sociaal-economische breuklijnen, tot stand komen en niet op basis van achterhaalde nationalistische gevoelens.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder