Sla navigatie over

Kamerlid De Jonge vraagt Frank Vandenbroucke naar de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers

In de Kamercommissie sociale zaken ondervroeg parlementslid Tania De Jonge minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke, omtrent de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

'Zoals in het regeerakkoord werd overeengekomen voert de regering de inspanningen op om de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan te moedigen. Dat is zowel in het belang van de betrokken mensen, die vaak niets liever zouden willen dan opnieuw aan het werk gaan, als in het belang van de samenleving als geheel en van de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid,' aldus Tania De Jonge. Volgens haar kunnen we ons niet veroorloven om een half miljoen mensen op beroepsactieve leeftijd koudweg af te schrijven voor de arbeidsmarkt. Zeker niet nu er een grote krapte is op diezelfde arbeidsmarkt.

'De regering heeft tijdens de begrotingsbesprekingen vorig jaar een ambitieus plan goedgekeurd om die re-integratie te versterken. Alle betrokken partijen (de betrokken werknemer, het ziekenfonds, de werkgever en de artsen) worden voor hun verantwoordelijkheid geplaatst. Zo komen er sancties voor zowel ziekenfonds als de betrokken werknemer wanneer de vragenlijst, die een idee geeft over de mogelijkheden voor de werknemer om opnieuw aan het werk te gaan, pertinent niet wordt ingevuld', stelt De Jonge.

Volgens recente cijfers van de ziekenfondsen vullen maar liefst vier op de tien langdurig zieken de vragenlijst niet in. 'Een stok achter de deur is dus meer dan nodig. Het gaat hier om een kleine inspanning. Wij zijn dan ook van oordeel dat we niet moeten wachten tot 2023, wanneer de sancties in werking treden, om actie te ondernemen.' Aldus De Jonge. De minister voorziet een bijsturing van de vragenlijst en de wijze waarop dit terecht komt bij de arbeidsongeschikte. Deze vragenlijst is ontzettend belangrijk om een zicht te hebben op wat de arbeidsongeschikte wel nog kan om opnieuw aan de slag te gaan, we onderschatten heel vaak dat mensen die ziek zijn zich niet willen afgeschreven voelen voor de arbeidsmarkt en heel graag zo snel mogelijk opnieuw aan de slag gaan. We pleiten voor een positieve en menselijke aanpak maar daar hoort ook responsabilisering bij,  geen heksenjacht maar een multidisciplinaire aanpak met medische en werkgerelateerde opvolging en een sterk preventiebeleid om uitval te voorkomen, concludeert De Jonge.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder