Sla navigatie over

Kandidaten mogen terug naam van partner op kieslijst vermelden

In 2011 stemde het Vlaams Parlement een decreet waardoor het vanaf 1 januari 2018 niet meer toegestaan was voor kandidaten om bij lokale verkiezingen de naam van hun partner mee op de kieslijst te zetten. "Dit verbod werd 7 jaar geleden gestemd en was wat in de vergetelheid geraakt. Heel wat  kandidaten reageerden daarom verrast en vroegen om dit verbod op te heffen," zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester.

Hij nam daarom het initiatief om dit terug mogelijk te maken. "Het verbod was niet logisch. Het gold enkel voor de lokale verkiezingen. Bij parlementsverkiezingen was het gebruik van twee achternamen wel nog toegelaten, terwijl het juist vooral op lokaal vlak een meerwaarde heeft," zegt De Meulemeester. "Door de naam van partner toe te voegen willen kandidaten een maximale herkenbaarheid bereiken in hun stad of gemeente."

Het Vlaams Parlement keurde vandaag het voorstel van Marnic De Meulemeester goed. Dat betekent dat kandidaten op 14 oktober terug de naam van hun (levende of overleden) partner op de kieslijst mogen vermelden. Dit gedt trouwens niet alleen voor gehuwde koppels, maar ook voor mensen met een wettelijk samenlevingscontract.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder