Sla navigatie over

Kant kiezen van de kinderen

In het Vlaams parlement kondigde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan dat Open Vld het voorstel om de kinderbijslag te koppelen aan een inschrijvingsplicht in de kleuterschool, op de regeringstafel zal leggen bij de besprekingen over de hervorming van de Kinderbijslag. “In het regeerakkoord wordt een hervorming van de kinderbijslag aangekondigd. Daarbij wordt een koppeling aan een inschrijvingsplicht niet uitgesloten. We geloven dat dergelijke koppeling de kansen van kinderen sterk zal verbeteren en zullen het daarom ook meenemen naar de onderhandelingen over deze hervorming,” zegt Gwendolyn Rutten.

De Open Vld-voorzitster stelt voor om kinderbijslag te koppelen aan de verplichting om kleuters vanaf drie jaar in te schrijven in de kleuterschool. “Uit recente cijfers van minister Crevits blijkt overduidelijk dat leerlingen die niet naar de kleuterklas zijn gegaan vijf keer meer kans maken om in het middelbaar zitten te blijven of de school zelfs zonder diploma te verlaten,” zegt Rutten. “Eens te meer blijkt hieruit hoe cruciaal het is om kinderen zo vroeg mogelijk naar school te laten gaan. Vooral voor kinderen uit kansarme gezinnen kan dat hun latere kansen om uit die armoede te geraken alleen maar verhogen.”

Regeerakkoord laat ruimte

Op vragen van de oppositie citeerde Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, in het parlement het regeerakkoord. Dat akkoord stelt een hervorming van de kinderbijslag in het vooruitzicht. “Het regeerakkoord bevat enkele principes waaraan de nieuwe kinderbijslag moet voldoen, zoals de afschaffing van de rangorderegeling en de leeftijdstoeslag,” zegt Rutten. “Nergens wordt echter ons voorstel expliciet tegengesproken. Daarom zullen we het ook meenemen naar de onderhandelingen over de geplande hervorming van de kinderbijslag.”

Hefboom naar emancipatie

Rutten beklemtoont dat het voorstel niet wil bestraffen, maar juist kansen wil geven. “In plaats van simpelweg een uitkering te geven, die vooral ons geweten moet sussen, stellen we voor om van de kinderbijslag een hefboom te maken naar emancipatie en meer kansen. Met dit voorstel zijn we niet tegen iets of iemand, maar zetten we ons integendeel volop aan de kant van de kinderen zelf.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder