Sla navigatie over

Katja Gabriëls: “Een efficiëntere overheid kost de burger minder”

Het regeerakkoord voorziet in een zogenaamde redesign van de federale overheid. Bedoeling is om de federale overheidsdiensten en administraties efficiënter te organiseren. “Dat zal niet alleen de dienstverlening voor burgers en bedrijven ten goede komen, ook de ambtenaren zullen hier bij winnen”, weet Katja Gabriëls. “Daarnaast spreekt het voor zich dat een efficiëntere overheid ook minder kost. Ook dat komt ten goede aan de burger, die minder zal moeten betalen voor een betere dienstverlening.”

 

De regering lanceerde zes concrete trajecten, bijvoorbeeld rond gezamenlijke aankopen, het samenvoegen van diensten of het oprichten van een gezamenlijk sociaal secretariaat. Gabriëls informeerde bij de minister van Ambtenarenzaken naar de stand van zaken van deze projecten en vroeg of de budgettaire doelstellingen ook zullen worden gehaald. “Deze hele operatie moet tegen 2020 750 miljoen euro opbrengen. We moeten de voortgang dus op de voet volgen.”

 

Vandeput antwoordde dat dit project gezamenlijk wordt gedragen en uitgevoerd door alle ministers van de regering. Zo heeft minister van Volksgezondheid De Block ook al inspanningen geleverd. Het integreren van de vier ‘horizontale’ federale overheidsdiensten zal zoals afgesproken in 2017 gebeuren. Het project van de samenaankopen zit eveneens op schema.

 

“De eerste stappen zijn in dit ambitieus en overkoepelend project gezet. Blijf aan de hervormingskar trekken, aan onze fractie hebt u een trouwe bondgenoot”, repliceerde het liberale Kamerlid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder