Sla navigatie over

Kenniscentrum lanceert studie over postnatale depressie in 2017

Op 15 oktober 2015 werd de resolutie met betrekking tot postnatale depressie van Vlaams Parlementslid Freya Saeys goedgekeurd. Doel van de resolutie was het taboe van de postnatale depressie te doorbreken, ze sneller te detecteren, gericht door te verwijzen en zo voorkomen dat vrouwen terecht komen in een zware depressie. Eén van de aanbevelingen van de resolutie was het opstellen van een medische richtlijn voor een adequate screening, behandeling en doorverwijzing bij postnatale depressie.

Ine Somers diende als federaal Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Volksgezondheid bij het KCE, het federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg, een studievoorstel voor deze medische richtlijn in. Dit werd nu weerhouden als een van de onderzoeksvoorstellen voor het werkjaar 2017

Ine Somers en Freya Saeys: “We zijn bijzonder tevreden dat dit studievoorstel werd weerhouden. Het is echt belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek naar de behandeling van postnatale depressie en dus van belang voor alle jonge ouders. Met deze case tonen we aan dat samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale overheid wel degelijk de zaken kan vooruit helpen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder