Sla navigatie over

Kindergeld: debat zonder taboes voeren

“Laten we het debat voeren waar het moet: in Vlaanderen en niet in de Kamer” zegt Saeys. Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming zelf bevoegd voor de kinderbijslag. “Een uitgelezen kans om het beleid beter te maken” zegt Saeys, die namens Open Vld een aantal principes op tafel legt die van kinderbijslag een instrument maken dat in de eerste plaats ten goede komt aan kinderen. 
 
Een kind is een kind
“Het feit dat kindergeld toeneemt naarmate je meer kinderen hebt, is bijvoorbeeld een verkeerd signaal,” vervolgt Saeys. “Elk kind zou in een gezin evenveel geld moeten krijgen. Dat is ook zo afgesproken in het regeerakkoord.” 
 
Kansen voor kinderen stimuleren 
Voor Open Vld is kindergeld ook een instrument om kinderen een kans te geven op een succesvolle toekomst. “Vandaag is kindergeld te veel een uitkering, en te weinig een middel om kinderen sterker te maken”.  We moeten nadenken over voorwaarden zoals inschrijving op school. Door vanaf zeer jonge leeftijd voorwaarden te koppelen aan de uitkering van kinderbijslag, zorg je ervoor dat kinderen een kans krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Zo leren ze sneller de taal en hebben ze ook meer kans op een goeie ontwikkeling. 
 
Trapsgewijze toegang tot kindergeld
Open Vld  vindt ook het debat voor een trapsgewijze toegang tot de kinderbijslag passen in de hervorming. “Essentieel is dat de regeling voor iedereen op dezelfde wijze telt. Samen met de voorwaarde van onderwijs, geeft een trapsgewijze toegang tot het systeem van bijslag een belangrijk signaal: kinderbijslag is een instrument om deel uit te maken van onze samenleving, en dit zowel voor ouders als kinderen. Alleen zo doorbreken we de uitzichtloze kansarmoede dat een zuiver uitkeringssysteem nooit kan doorbreken,” zo besluit Saeys.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder