Sla navigatie over

België en Nederland ondertekenen een bilateraal akkoord voor het grensoverschrijdende vervoer en permanente opslag van CO2

De federale regering van België, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de Nederlandse regering ondertekenden vandaag een Memorandum of Understanding voor het vervoer en opslag van CO2 tussen België en Nederland te faciliteren in het kader van het Londen Protocol.

Carbon Capture and Storage (CCS) is een geavanceerde technologie die zich richt op het afvangen, transporteren en opslaan van kooldioxide (CO2) afkomstig van industriële processen en energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Het proces begint met het afvangen van de CO 2-uitstoot, waarna het op een veilige manier wordt getransporteerd naar geschikte opslagplaatsen, zoals diepe ondergrondse formaties of lege olie- en gasvelden. Daar wordt de CO 2 permanent opgeslagen, waardoor het niet in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan het broeikaseffect.

Het potentieel van CCS is enorm. Wanneer broeikasgasemissies niet kunnen worden vermeden, heeft deze technologie het vermogen om de CO2-uitstoot van grote industriële bronnen drastisch te verminderen en helpt bij het bereiken van de ambitieuze doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In dat opzicht kan CCS een cruciale rol spelen in het behalen van klimaatneutraliteit en het verminderen van de opwarming van de aarde.

Daarnaast biedt CCS ook economische voordelen. Het stimuleert de groei van de cleantech-industrie en creëert nieuwe werkgelegenheid in sectoren zoals engineering, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling. Het bevordert ook innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de transitie naar een koolstofarme economie versnellen.

Potentieel Nederlandse lege olie- en gasvelden

Nederland en België zijn reeds lange tijd economisch zeer belangrijke partners voor elkaar. Ingevolge de energietransitie, en meer in het bijzonder de Europese en nationale klimaatdoelstellingen, blijft dit partnerschap relevant. Het staat vast dat CCS een belangrijke factor zal vormen in het halen van de klimaatdoelstellingen. Tal van Belgische en Nederlandse bedrijven zijn dan ook erg geïnteresseerd in deze technologie en bereid om erin te investeren.

Een mogelijkheid om deze CO2 op te slaan is door gebruik te maken van lege gasvelden in de Noordzee. Zulke lege gasvelden bevinden zich ook in het Nederlands gedeelte van de Noordzee.

Het grensoverschrijdende transport van CO2 wordt conform het London Protocol gefaciliteerd via een Memorandum of Understanding. Deze bilaterale akkoorden zetten de voorwaarden uiteen waaraan moet worden voldaan om dit transport toe te staan en benoemen tevens de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het voorafgaandelijk afleveren van de noodzakelijke vergunningen voor het transport.

In september 2022 heeft België reeds zo’n Memorandum of Understanding afgesloten met Denemarken. Daarnaast heeft België in het kader van de North Sea Summit afgesproken met Noorwegen verder te werken aan een bilateraal akkoord inzake het grensoverschrijdend transport en opslag,

Akkoord België-Nederland

Belgisch minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir, Waals minister van Klimaat en Energie Philippe Henry en Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens ondertekenden daarom vandaag in Antwerpen een Memorandum of Understanding betreffende de praktische regeling voor het vervoer en opslag van CO 2 (CCS) tussen België en Nederland.

Deze ondertekening vindt plaats binnen het bredere kader van het Nederlandse Staatsbezoek aan België.

Vincent Van Quickenborne, Belgisch minister van Noordzee: “Het ontwikkelen van nieuwe methoden om de CO 2-uitstoot te verminderen is van cruciaal belang voor de toekomst van onze planeet. Dit is een veelbelovende klimaattechnologie. De zee kan hierbij een sleutelrol spelen. Ze is niet alleen altijd van groot belang geweest voor het reguleren van ons klimaat, maar biedt ook mogelijkheden voor het opvangen en opslaan van koolstof. In september hebben we een overeenkomst gesloten met Denemarken. Vandaag zetten we opnieuw een belangrijke stap met ons buurland om opgevangen CO 2 op te slaan in hun lege Nederlandse olie- en gasvelden."

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving en Energie: “Het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2  zal een belangrijke rol spelen in de toekomst van Vlaanderen, naast de voortzetting van ons sterk beleid inzake hernieuwbare energie en doordachte energie-efficiëntiemaatregelen. Verschillende bedrijven in Vlaanderen zetten nu al in op de uitrol van Internationale samenwerking rond het gebruik en de opslag van koolstof (CCUS) om hun voetafdruk te verkleinen. Deze verdere nauwe samenwerking ondersteunt en stimuleert deze ontwikkelingen."

Philippe Henry, Waals minister van Klimaat en Energie: “Het afvangen en permanent opslaan van CO2 zal steeds meer de sleutel vormen tot de veerkracht van onze bedrijven wanneer zij, ondanks hun inspanningen, er niet in slagen om hun uitstoot van broeikasgassen verder te doen dalen. Ik ben dan ook zeer blij met de ondertekening van deze overeenkomst met Nederland, die de basis legt voor een nieuwe dynamiek tussen onze twee landen in de strijd tegen klimaatverandering. Dit draagt bij tot de ontwikkeling van een hele sector die zich inzet om ons te helpen bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen.”

Micky Adriaansens, Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat: “Het transport en de opslag van CO2 is geen doel op zich. Het is één van de manieren om onze industrie te verduurzamen en helpt om CO2 te reduceren. Dat is van belang voor de klimaatdoelstellingen én de economie. Industriële clusters in bijvoorbeeld Antwerpen en Rotterdam hebben grote economische waarde en staan in hoog aanzien. Door in te zetten op schone industrie kunnen we wereldwijd koploper blijven. Daar neem ik graag samen met België de regie op. Zo komt de grensoverschrijdende markt voor transport en opslag van CO2 op gang, blijven we aantrekkelijk voor bedrijven en maken ze hier de omslag van grijs naar groen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder