Sla navigatie over

Kraken eindelijk strafbaar

Het wetsvoorstel om kraken strafbaar te maken, kwam in een stroomversnelling na enkele ophefmakende kraakgevallen in Gent. Gezinnen die even met vakantie waren, ontdekten na thuiskomst dat hun woning was ingenomen door krakers. Sommige situaties tartten elke verbeelding. Criminele organisaties spotten huizen die al dan niet bewoond zijn, breken in, veranderen de sloten en overhandigen de nieuwe sleutels aan bezetters. Vaak gaat het dan over Roma-gezinnen uit het buitenland. En de politie, die kon niet veel meer doen dan de feiten vaststellen. Want een wettelijk kader om krakers het huis uit te zetten, ontbrak.

"Het slachtoffer krijgt twee middelen erbij", vertelt Lachaert. "De burgerlijke procedure bij de vrederechter wordt sneller gemaakt. En anderzijds kan je voortaan gewoon een klacht neerleggen bij de politie. Je hoeft niet per se een advocaat in te schakelen en een procedure te starten tot uithuiszetting (zoals tot vandaag het geval was, red.).”

In gevallen waarbij een groep krakers in een huis gaat wonen waarvan de eigenaars op vakantie zijn, zoals recent gebeurde in Gent, dan zou de politie de krakers meteen moeten kunnen uitzetten uit de woning, zo zegt Lachaert. Voor onbewoonde huizen ligt het iets ingewikkelder. Daarbij moet men een klacht indienen en blijft er wel een wachttermijn van 8 dagen voor er een uithuiszetting kan komen. Dat is nodig omdat de krakers hun zaak moeten kunnen bepleiten voor de rechter. In beide gevallen zal de daad van het kraken voortaan ook strafbaar zijn.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder