Sla navigatie over

“Kunnen grote stallen nog? Moeilijk, maar niet onmogelijk”

Kunnen megastallen in de toekomst nog een vergunning krijgen of niet? “Niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk”, zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld).

Bron: Het Belang van Limburg

Op 1 mei besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een nieuwe tijdelijke regeling voor stikstof in te voeren. Landbouwbedrijven kunnen alleen nog een vergunning krijgen als ze bewijzen dat ze geen impact hebben op de beschermde natuur in hun buurt. Tot ongenoegen van de boeren die dit interpreteren als een vergunningenstop.

“Maar dat is het niet”, zegt Steven Coenegrachts die de dossiers over landbouw en ruimtelijke ordening volgt in het Vlaams Parlement. “De overheid moet uiteraard kritisch kijken naar stikstof, naar de natuur én naar het landschap. Maar dan zijn er toch nog locaties over waar intensieve landbouw moet kunnen. Al zal dat niet evident zijn.”

Goedschalig

Coenegrachts gebruikt bewust het woord megastal niet. “Want wat is een megastal? In de VS lachen ze eens met de grootte van onze stallen. Hoe groot een individueel bedrijf is, is ook niet altijd relevant. Groter is niet altijd slechter. En veel kleinere bedrijven daarom niet beter. Landbouwers die nieuwe, grote stallen bouwen, kunnen toch ook investeren in dierenwelzijn en in maatregelen die goed zijn voor het milieu. Een boer moet zelf kunnen kiezen tussen groot of klein. Een groot bedrijf kan ook een eigen boerderijwinkel hebben. Het Vlaams landbouwonderzoeksinstituut (Ilvo) wil dat er gestreefd wordt naar ‘goedschalig’ waarbij de veehouderij leefbaar is voor de landbouwer en de omgeving leefbaar blijft voor de buurt en haar gasten. Wel, dat credo wil ik volgen. De landbouwer moet kunnen rekenen op een rechtszeker kader.”

Dat ook in Limburg de bedrijven groter worden, is een feit. De afgelopen drie jaar verleende de provincie 25 vergunningen voor varkensbedrijven, waarvan vier voor bedrijven met 5.000 tot 9.999 varkens. De kaap van meer dan 10.000 varkens hebben we voorlopig nog niet overschreden. Nochtans daalde het aantal varkens in 10 jaar tijd met 14 procent naar 399.000, maar tegelijkertijd steeg het aantal kippen wel met bijna 60 procent naar 4,3 miljoen. Van de 22 pluimveebedrijven die van de provincie een vergunning kregen, zijn er drie met meer dan 200.000 kippen.

Landschap

Bij de inplanting van de stallen moet er weliswaar altijd genoeg aandacht gaan naar landschap en dorpsgezichten, vinden de liberalen. Want die trekken dan weer toeristen aan. Zeker gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens (Open Vld) is zeer gevoelig voor dat onderwerp. Maar de boerderijen van vroeger zijn niet meer die van nu. Vroeger had je (vierkants)hoeves, terwijl sommige stallen nu eerder op een industriële loods lijken.

Een ander belangrijk aspect voor de liberalen is de impact op de buurt. Een landbouwbedrijf kan namelijk nogal wat geluidsoverlast veroorzaken. “Denk maar aan het vervoer van dieren of aan de ventilatoren. Je kan de geluidsimpact milderen door eenvoudige ingrepen: het laden en lossen beperken tot bepaalde uren, de motoren van de vrachtwagens stilleggen en geluidsarme ventilatoren gebruiken”, zegt Coenegrachts.

Tegen het eind van het jaar moet Demir klaar zijn met een definitieve regeling voor stikstofdepositie en daar horen dan ook de zogenaamde “flankerende maatregelen” bij. Wat die precies zullen inhouden, is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of en hoeveel extra budget er is. “Je kan Europees geld dat sowieso naar landbouw gaat ook meer inzetten op duurzaamheid”, vindt Coenegrachts. De Belgische boeren krijgen nog tot 2027 elk jaar 597 miljoen euro vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “Maar ook het budget voor de Green Deal kan een kans zijn om de boeren te helpen om de overstap naar duurzame landbouw te maken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder